רשימת מושגים לבחינת האלף ביסודות המשטר - משא"ן י'

שלום רב,

מצ"ב רשימת מושגים בקורס יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל.

רשימת המושגים הם לבחינת האלף בקורס זה.

 

בהצלחה,

צוות המדור