הודעה לתלמידי משא"ן י' - שינוי לוח הזמנים

שלום רב,

מצ"ב לינק ללוח הזמנים העדכני :

http://mzb.biu.ac.il/node/4454

בברכה,

צוות המדור