ביטול מפגש בסמינריון עם ד"ר עדי בינס ב26.1.18

שלום רב,

ב26.1.18 יתבטל מפגש בסמינריון עם ד"ר עדי בינס.

בברכה,

צוות המדור