מורשה כ"ב - הודעה לתלמידי הסמינריון מיסטיקה עם ד"ר יהודית רונן

שלום רב,

ביום ו' ה22.12  יתקיים כרגיל השיעור בסמינריון במיסטיקה בין השעות 7:30-9:30,

כמו-כן, בין השעות 11:30-13:30 יתקיים שיעור השלמה בסמינריון מיסטיקה עם ד"ר יהודית רונן.

שיעור ההשלמה יתקיים בבנין 505 כיתה 106.

שימו לב, כי ביום ו' ה26.1 לא יתקיים שיעור בסמינריון עם ד"ר יהודית רונן

בין השעות 7:30-9:30

בברכה,

צוות המדור