שינוי בכיתת לימוד בסמינריון של ד"ר אבי בר- משא"ן ט'

שלום רב,

לתשומת לבכם בתאריכים הבאים הסמינריון "כלכלה פוליטית" עם ד"ר אבי בר יתקיים בבניין 604 כיתה 14.

5.1.18 

12.1.18

26.1.18

בברכה,

צוות המדור