הצגת כרטיס נבחן בבחינות - חשוב! חשוב! חשוב! - כל התוכניות

סטודנטים יקרים שלום רב,

החל מתאריך 28.1.18 עליכם להציג בבחינות:

1. תעודה מזהה.

2. כרטיס נבחן אשר כתוב עליו לא לתשלום.

להלן נהלים לקבלת כרטיס נבחן:

כרטיס נבחן (אישור כניסה)-  יתעדכן לכם במידע האישי כרטיס נבחן. אותו יש להדפיס ולהביא לבחינות.

סטודנט שאינו שילם את כל חובותיו יקבל כרטיס נבחן עם הערה שחייב בתשלום ויהיה עליו לשלם בהקדם ורק 

יום לאחר התשלום יהיה ניתן להדפיס אישור כניסה לבחינה (ללא הערת חיוב כספי).

          

הסבר להנפקת כרטיס נבחן : מידע אישי לסטודנט---  > שם משתמש+סיסמא--- > אישורים/טפסים ללא תשלום ---- > הפקת מסמכים - אישור כניסה לבחינה.

 

בהצלחה:)

צוות המדור