שינוי בלו"ז - ניצבים ט"ז

לתלמידי ניצבים ט"ז שלום רב,

בתאריך 16/2/18 יתקיים שיעור ביסודות המשטר בין השעות 9:50-11:20 במקום הקורס כתיבה מדעית.

בתאריך 23/2/18 יתקיים שיעור בכתיבה מדעית במקום יסודות המשטר באותן שעות.

 

בברכה,

צוות המדור