הודעה לתלמידי הסמינריון של ד"ר עדי בינס - משא"ן ט

שלום רב,

ד"ר עדי בינס מבקשת למסור, כי ביום ו' ה26.1 יתקיים המפגש בסמינריון (למרות הודעת הביטול שנמסרה בעבר).

רשימת מציגי הרפרט נשלחה אליכם במייל.

בברכה,

צוות המדור