ביטול שיעור במבוא לפסיכולוגיה ב- 13/2/18 - מורשה כ"ג

שלום רב,

בתאריך 13/2/18 לא יתקיים שיעור בקורס "מבוא לפסיכולוגיה" עם ד"ר ענת אשד.

בברכה,

צוות המדור