שינוי בכיתות לימוד בין התאריכים 28/1/18-28/2/18 - כל התוכניות

סטודנטים יקרים שלום רב,

לתשומת לבכם, בין התאריכים 28/1/18-28/2/18 חלק מכיתות הלימוד משתנות.

מצ"ב טבלה ע"פ תוכניות עם פירוט הכיתות לתאריכים אלו (יש תכניות שכיתות הלימוד נשארות אותו דבר):

כיתות לימוד לחופשת סמס' א' שנה"ל תשע"ח

תכנית

יום

תרגולים/סמינריונים

שעה

בנין

כיתה

משא"ן ט' - שנה ב'

שני

הרצאות

16:00-22:00

604

12

סמינריון - פסיכולוגיה חיובית, ד"ר דביר קווה

18:10-19:40

604

103

סמינריון- הגורם האנשוי בארגון, פרופ' ליאת קוליק

604

104

סמינריון - קריירות של נשים בארגון, ד"ר ריבה זיו

604

205

סמינריון - משפחה וקריירות, ד"ר רינה שחר

604

13

סמינריון - תעסוקת חריגים בארגון, ד"ר אלה קורן

604

105

 

 

 

 

תרגיל ביחב"ל, קבוצה 1 -  ד"ר אביחי ארביטמן

19:50-21:20

604

12

תרגיל ביחב"ל, קבוצה 2 -גב' לורן דגן

604

101

 

משא"ן ט' - שנה ב'

שישי

הרצאות

7:30-14:00

905

62

סמינריון - מגדר ועבודה, ד"ר שגית שילה לוין

11:30-13:30

505

201

סמינריון - סוגיות במידניות ציבורית,ד"ר עדי בינס

604

104

סמינריון - דת,חברה ופוליטיקה, ד"ר רוני קמפינסקי

604

103

סמינריון - חופש הביטוי, ד"ר צוריאל ראשי

604

105

סמינריון - כלכלה פוליטית, ד"ר אבי בר

508

99

תכנית

יום

תרגולים/סמינריונים

שעה

בנין

כיתה

משא" ן י' - שנה א'

שני

הרצאות

16:00-22:00

1002

1

תרגיל בממשל, קבוצה 1 , לורן דגן

19:50-21:20

1002

1

תרגיל בממשל, קבצה 2 ניר לויטן

1002

305

משא" ן י' - שנה א'

שישי

הרצאות

7:30-14:00

1002

1

הדרכה ביבליוגרפית, קבוצה 1, ניב גולדשטיין

11:30-13:30

1002

1

הדרכה ביבליוגרפית, קבוצה 2, לורן דגן

1002

61

תכנית

יום

תרגולים/סמינריונים

שעה

בנין

כיתה

מורשה כ"ב - שנה ב'

שלישי

הרצאות

16:00-22:00

604

12

סמינריון - מדינה,משטר וחברה בעולם המערבי, פרופ' יהודית שיר רונן

16:00-18:00

604

105

סמינריון - דת,חברה ופוליטיקה, ד"ר רוני קמפינסקי

604

13

סמינריון - זהות קולקטיבית, ד"ר אייל ברנדייס

604

104

סמינריון - המעצמות הגדולות, פרופ' רמי גינת

604

14

סמינריון - חופש הביטוי, ד"ר צוריאל ראשי

604

103

מורשה כ"ב -  שנה ב'

שישי

הרצאות

7:30-14:00

604

61

סמינריון - מיסטיקה ורציונליזם, ד"ר יהודית רונן

7:30-9:30

604

103

סמינריון - תהליכים פוליטיים, ד"ר דניאלה שנקר

504

1

סמינריון - המזה"ת בין מלחמת ששת הימים.., פרופ' משה גת

504

2

סמינריון - פרופילאות פלילית, ד"ר זהבית קינברג

604

105

סמינריון - בחירות והצבעה בישראל, פרופ' אשר כהן

604

61

 

 

 

 

תרגיל ביחב"ל, קבוצה 1 -ניר לויטן

9:50-11:20

604

61

תרגיל ביחב"ל, קבוצה 2 - לורן דגן

604

101

 

 

 

 

תרגיל בפסיכופתולוגיה, קבוצה 1 - ד"ר זהבית קינברג

9:50-11:20

604

61

תרגיל בפסיכופתולוגיה, קבוצה 2 - ד"ר תהל אוזן

604

101

תכנית

יום

תרגולים/סמינריונים

שעה

בנין

כיתה

מורשה כ"ג - שנה א'

שלישי

הרצאות

16:00-22:00

1002

1

שישי

הרצאות

07:30-14:00

1104

42

תרגיל בממשל ופוליטיקה, קבוצה 1, ניר לויטן

9:50-11:20

1104

42

תרגיל בממשל ופוליטיקה, קבוצה 2, לורן דגן

1104

249

 

 

 

 

תרגיל בתיאוריות בקרימינולוגיה, קבוצה 1 - תהל אוזן

9:50-11:20

1104

42

תרגיל בתיאוריות בקרימינולוגיה, קבוצה 2 - זהבית קינברג

1104

249

 

 

 

 

הדרכה ביבליוגרפית, קבוצה 1, לורן דגן

11:30-13:30

1104

42

הדרכה ביבליוגרפית, קבוצה 2, אביחי ארביטמן

1104

249

תכנית

יום

תרגולים/סמינריונים

שעה

בנין

כיתה

ניצבים ט"ו - שנה ב'

רביעי

הרצאות

16:00-22:00

604

12

סמינריון - מדינה, משטר וחברה, פרופ' יהודית שיר רונן

16:00-18:00

604

103

סמינריון - ניהול משבריים תקשורתיים, ד"ר מיכל סלצקי

604

104

סמינריון - התמודדות עם אירועי חיים טראומטיים, ד"ר יעל סקה

604

105

סמינריון - עונש המאסר וחלופות למאסר, פרופ' תומר עינת

604

13

 

 

 

 

תרגיל בפסיכופתולוגיה, ד"ר זהבית קינברג

19:50-21:20

604

12

תרגיל בפסיכופתולוגיה, ד"ר תהל אוזן

604

64

ניצבים ט"ו - שנה ב'

שישי

הרצאות

7:30-14:00

1102

2

סמינריון - אלימות במשפחה, ד"ר מרדכי פרישטיק

11:30-13:30

1104

243

סמינריון - התמודדות במצבי לחץ ומשבר, פרופ' ליאת קוליק

1104

244

סמינריון - ניתוח תקשורתי של מקרי אלימות, ד"ר יעל סקה

1102

2

סמינריון - הביטים ביוסוציופסיכולוגיים של התמכרויות, ד"ר רויטל נאור

905

119

תכנית

יום

תרגולים/סמינריונים

שעה

בנין

כיתה

ניצבים ט"ז - שנה א'

רביעי

הרצאות

16:00-22:00

1002

1

תרגיל בתיאוריות, קבוצה 1 - ד"ר זהבית קינברג

19:50-21:20

1002

1

תרגיל בתיאוריות, קבוצה 2 - ד"ר תהל אוזן

1002

61

 

 

 

 

תרגיל בממשל ופוליטיקה, קבוצה 1, אביחי ארביטמן

19:50-21:20

1002

1

תרגיל בממשל ופוליטיקה, קבוצה 2, לורן דגן

1002

61

ניצבים ט"ז - שנה א'

שישי

הרצאות

07:30-14:00

306

111

כתיבה מדעית, קבוצה 1, ד"ר יעל סקה

9:50-11:20

306

111

כתיבה מדעית, קבוצה 2, ד"ר רויטל נאור

304

3