הודעה לתלמידי מורשה כ"ג- שינוי בכיתות הלימוד ביום שישי 16.2.18

שלום רב,

עקב היום הפתוח ביום שישי הקרוב, 16.2.18, ישתנו כיתות הלימוד:

ההרצאות יתקיימו בבניין 905 כיתה 63.

התרגילים יתקיימו  בבניין 905 כיתה 61.

 

בברכה,

צוות המדור