כיתת לימוד באנגלית- מתקדמים ב'- ד"ר אנה ליובמן

שלום רב,

הקורס מתקדמים ב' עם ד"ר אנה ליובמן יתקיים במהלך סמסטר ב' בבניין 505 כיתה 101.

בברכה,

צוות המדור