שינוי כיתת לימוד באנגלית לקבוצה של ד"ר אסנת חן

שלום רב,

כיתת הלימוד בקורס אנגלית למתקדמים ב' עם ד"ר אסנת חן שונתה לבניין 507 כיתה 209.

בברכה,

צוות המדור