כיתות לימוד

קורסי השלמה:

יום חמישי 14:00-21:00- בניין 403 כיתה 68

יום שישי 07:30-14:00- בניין 604 כיתה 104