שינוי בלו"ז לתלמידי משא"ן ט

שלום רב

בימי שישי, 17/08/18, 24/08/18 לא יתקיימו מפגשים בקורס מניהול למנהיגות של ד"ר דביר קווה

מפגש ההשלמה יתקיים ביום שישי 12/10/18 בין השעות 07:30-14:00

בברכה,

צוות המדור