עדכון בלו"ז לתלמידי מורשה כ"ב ביום שישי 12/10/18

שלום רב

ביום שישי 12/10/18 יתקיים שיעור נוסף בקורס מועדי ישראל של ד"ר בעז שפיגל בין השעות 07:30-10:50 לתלמידי מורשה כב.

בברכה,

צוות המדור