שינויים בלו"ז ליום 05/09 בתכנית ניצבים ט"ו

ביום רביעי 05/09 לא יתקיימו לימודים

 

ביום שישי 21/09 בין השעות 09:20-10:50 יתקיים שיעור ההשלמה בקורס קביעת מדיניות עם ד"ר דניאלה שנקר

ביום רביעי 10/10 בין השעות 16:30-18:00 יתקיים שיעור ההשלמה בקורס המאבק על ההגמוניה עם ד"ר דויד קורן

בברכה,

צוות המדור