שינוי בלו"ז להיום - 10/10/18

ניצבים ט"ז שלום רב,

היום, 10/10/18, בוטל שיעור בקורס סטייה חברתית.

שיעור בקורס תורת הענישה יוקדם  לשעה 16:30.

בברכה,

צוות המדור