שינוי בלו"ז לתאריכים 14/11/18 +2/1/19

שלום רב,

ביום רביעי הקרוב, 14/11/18 לא יתקיים תרגיל בפסיכופתולוגיה, במקומו תתקיים הרצאה כפולה בפסיכופתולוגיה עם ד"ר ענת אשד בין השעות 18:10-21:20. 

בתאריך 2/1/19, יתקיים תרגול כפול בין השעות 18:10-21:20.

שאר הלו"ז כרגיל.

בברכה,

צוות המדור