ביטול שיעור לתלמידי מורשה כג + משא"ן י'

שלום רב

בימי שישי 07/12, 14/02 לא יתקיימו מפגשים בקורס מבוא ליחב"ל של ד"ר קובי דביר

בברכה,

צוות המדור