סילבוסים של תואר ראשון

שם הקורס שנה תוכנית מחזור מרצהסמל מיון
ממשל ופוליטיקה תשע"ד ניצבים י"ב בינס עדי
ממשל ופוליטיקה תשע"ד משאבי אנוש ו' בינס עדי
סוגיות במדיניות ציבורית- סמינריון תשע"ה משאבי אנוש ו' בינס עדי
מבוא לממשל ופוליטיקה תשע"ב ניצבים י' בינס עדי
סוגיות במדיניות ציבורית בישראל-סמינריון תשע"ג ניצבים י' בינס עדי
סוגיות במדיניות ציבורית בישראל תשע"ג ניצבים י' בינס עדי
ממשל ופוליטיקה תשע"ג ניצבים י"א בינס עדי
ממשל ופוליטיקה תשע"ג משאבי אנוש ה בינס עדי
סוגיות במדיניות חוץ ישראלית- סמינריון תשע"ד משאבי אנוש ה בינס עדי
סוגיות במדיניות ציבורית תשע"ג משאבי אנוש ה בינס עדי
ממשל ופוליטיקה תשע"ה ניצבים י"ג בינס עדי
ממשל ופוליטיקה תשע"ה משאבי אנוש 7 בינס עדי
מבוא לממשל ופוליטיקה תשע"ו משאבי אנוש ח' בינס עדי
סמינריון - סוגיות במדיניות ציבורית תשע"ו משאבי אנוש 7 בינס עדי
ממשל ופוליטיקה תשע"ו ניצבים ניצבים י"ד בינס עדי
ממשל ופוליטיקה תשע"ז משאבי אנוש משא"ן ט' בינס עדי
סמינריון - סוגיות במדיניות ציבורית תשע"ז משאבי אנוש ח' בינס עדי
מבוא לממשל ופוליטיקה תשע"ז ניצבים ניצבים ט"ו בינס עדי
ממשל ופוליטיקה תשע"ח משאבי אנוש י' בינס עדי
מבוא לממשל ופוליטיקה תשע"ח ניצבים ניצבים טז בינס עדי
סמינריון - סוגיות במדיניות ציבורית בישראל תשע"ח משאבי אנוש משא"ן ט' בינס עדי
סמינריון - סוגיות במדיניות ציבורית תשע"ט משאבי אנוש י' בינס עדי
מבוא לממשל ופוליטיקה תשע"ט משאבי אנוש י"א בינס עדי
מבוא לממשל ופוליטיקה תשע"ט ניצבים י"ז בינס עדי
סמינריון - סוגיות במדיניות ציבורית בישראל תש"פ משאבי אנוש משאן יא בינס עדי