סילבוסים של תואר ראשון

שם הקורס שנה תוכנית מחזור מרצהסמל מיון
מועדי ישראל - קיץ תשע"ו תשע"ו ניצבים י"ג שפיגל בועז
מועדי ישראל - קיץ תשע"ו תשע"ו משאבי אנוש 7 שפיגל בועז
מועדי ישראל – תלמוד, הלכה ומנהג - קיץ תשע"ח תשע"ח משאבי אנוש משא"ן ט' שפיגל בועז
מועדי ישראל – תלמוד, הלכה ומנהג - קיץ תשע"ח תשע"ח מורשה מורשה כ"ב שפיגל בועז
מועדי ישראל – תלמוד, הלכה ומנהג - קיץ תשע"ח תשע"ח ניצבים ניצבים ט"ו שפיגל בועז
קיץ תש"פ - מועדי ישראל - משבועות ועד חגי תשרי תש"פ משאבי אנוש משאן יא שפיגל בועז
קיץ תש"פ - מועדי ישראל - משבועות ועד חגי תשרי תש"פ מורשה מורשה כד שפיגל בועז
קיץ תש"פ - מועדי ישראל - משבועות ועד חגי תשרי תש"פ ניצבים ניצבים יז שפיגל בועז
מחשבה מדינית תשע"ב מורשה י"ז שר דקלה
מחשבה מדינית תשע"ג מורשה י"ח שר דקלה
מחשבה מדינית תשע"ג ניצבים י' שר דקלה
מחשב מדינית תשע"ה מורשה מורשה כ' שר דקלה
תולדות המחשבה המדינית תשע"ו מורשה מורשה כ"א שר דקלה
תולדות המחשבה המדינית תשע"ו ניצבים י"ג שר דקלה
מחשבה מדינית תשע"ז מורשה מורשה כ"ב שר דקלה
מחשבה מדינית תשע"ח מורשה מורשה כג שר דקלה
תולדות המחשבה המדינית תשע"ט מורשה מורשה כד שר דקלה
תולדות המחשבה המדינית תשע"ט ניצבים ט"ז שר דקלה
תולדות המחשבה המדינית תש"פ מורשה מורשה כ"ה שר דקלה
תולדות המחשבה המדינית תשפ"א מורשה מורשה כ"ו שר דקלה
ניהול קונפליקטים ומשא ומתן תשפ"א משאבי אנוש משא"ן י"ב תומר ברד שמידט