סילבוסים של תואר ראשון

שם הקורס שנה תוכנית מחזור מרצהסמל מיון
מבוא לממשל ופוליטיקה תש"פ מורשה מורשה כ"ה בר אבי
אתיקה באכיפת החוק תשע"ה ניצבים י"ג ברגר אייל
דיני ויחסי עבודה תשע"ד משאבי אנוש ה ברגר אייל
אתיקה בניהול תשע"ה משאבי אנוש 7 ברגר אייל
אתיקה בניהול תשע"ו משאבי אנוש ח' ברגר אייל
דיני ויחסי עבודה - קיץ תשע"ו תשע"ו משאבי אנוש 7 ברגר אייל
אתיקה ואכיפת החוק - קיץ תשע"ו תשע"ו ניצבים י"ד ברגר אייל
אתיקה בניהול תשע"ז משאבי אנוש משא"ן ט' ברגר אייל
אתיקה בניהול תשע"ח משאבי אנוש משאן י ברגר אייל
דיני ויחסי עבודה - קיץ תשע"ח תשע"ח משאבי אנוש משא"ן ט' ברגר אייל
אתיקה באכיפת החוק - קיץ תשע"ח תשע"ח ניצבים ניצבים טז ברגר אייל
קיץ תש"פ - אכיפת החוק תש"פ ניצבים ניצבים י"ח ברגר אייל
קיץ תש"פ - דיני ויחסי עבודה תש"פ משאבי אנוש משאן יא ברגר אייל
מבוא לממשל ופוליטיקה תשע"ב מורשה י"ז ברנדייס אייל
מבוא לממשל ופוליטיקה תשע"ד מורשה י"ט ברנדייס אייל
ממשל ופוליטיקה תשע"ג מורשה י"ח ברנדייס אייל
זהות קולקטיבית והשסע העדתי בישראל תשע"ד משאבי אנוש ה ברנדייס אייל
ממשל ופוליטיקה תשע"ה מורשה מורשה כ' ברנדייס אייל
זהות קולקטיבית והשסע העדתי בישראל - סמינריון תשע"ה מורשה י"ט ברנדייס אייל
סמינריון - זהות קולקטיבית והשסע העדתי בישראל תשע"ו מורשה מורשה כ' ברנדייס אייל
ממשל ופוליטיקה תשע"ו מורשה מורשה כ"א ברנדייס אייל
מבוא לממשל ופוליטיקה תשע"ז מורשה מורשה כ"ב ברנדייס אייל
סמינריון - זהות קולקטיבית והשסע העדתי בישראל תשע"ז מורשה מורשה כ"א ברנדייס אייל
סמינריון - זהות קולקטיבית והשסע העדתי בישראל תשע"ח מורשה מורשה כ"ב ברנדייס אייל
סמינריון - זהות קולקטיבית והשסע העדתי בישראל תשע"ח מורשה מורשה כ"ב ברנדייס אייל