סילבוסים של תואר ראשון

שם הקורס שנה תוכנית מחזור מרצהסמל מיון
אישות תשע"ד משאבי אנוש ה הרמן דב
אישות - קיץ תשע"ה תשע"ה מורשה י"ט הרמן דב
אישות תשע"ה משאבי אנוש 7 הרמן דב
אישות תשע"ה מורשה מורשה כ' הרמן דב
אישות - קיץ תשע"ה תשע"ה ניצבים י"ב הרמן דב
דיני אישות תשע"ו משאבי אנוש ח' הרמן דב
דיני אישות תשע"ו ניצבים י"ג הרמן דב
דיני אישות - קיץ תשע"ו תשע"ו מורשה מורשה כ"א הרמן דב
אישות תשע"ז משאבי אנוש משא"ן ט' הרמן דב
אישות תשע"ח משאבי אנוש משאן י הרמן דב
דיני אישות ומשפחה תלמוד הלכה ומנהג תשע"ט משאבי אנוש י"א הרמן דב
קיץ תש"פ - אישות-תלמוד, הלכה ומנהג תש"פ מורשה מורשה כ"ה הרמן דב
סמינריון - למידה ומומחיות בארגון תש"פ משאבי אנוש משאן יא וייסברג איזק
פרסית- "הראש האיראני" תשע"ב תואר שני א זאב מגן
קריירות של נשים בארגון- סמינריון תשע"ה משאבי אנוש ו' זיו ריבה
קריירות של נשים בארגון- סמינריון תשע"ג משאבי אנוש משא"ן ד' זיו ריבה
קריירות של נשים בארגון- סמינריון תשע"ד משאבי אנוש ה זיו ריבה
סמינריון - קריירות של נשים בארגון תשע"ו משאבי אנוש 7 זיו ריבה
סמינריון - קריירות של נשים בארגון תשע"ז משאבי אנוש ח' זיו ריבה
סמינריון - קריירות של נשים בארגון תשע"ח משאבי אנוש משא"ן ט' זיו ריבה
סמינריון - קריירות של נשים בארגון תשע"ט משאבי אנוש י' זיו ריבה
סמינריון - קריירות של נשים תש"פ משאבי אנוש משאן יא זיו ריבה
שיטות מחקר תשע"ב מורשה י"ז זילבר אמיר
שיטות מחקר תשע"ג מורשה י"ח זילבר אמיר
שיטות מחקר תשע"ג ניצבים י"א זילבר אמיר