סילבוסים של תואר ראשון

שם הקורס שנה תוכנית מחזור מרצהסמל מיון
קבלת החלטות תשע"ח ניצבים ט"ו שנקר דניאלה
קביעת מדיניות תשע"ח מורשה מורשה כ"ב שנקר דניאלה
קבלת החלטות - קיץ תשע"ח תשע"ח משאבי אנוש משא"ן ט' שנקר דניאלה
קבלת החלטות - קיץ תשע"ח תשע"ח מורשה מורשה כ"ב שנקר דניאלה
קביעת מדיניות - קיץ תשע"ח תשע"ח ניצבים ניצבים ט"ו שנקר דניאלה
קביעת מדיניות תשע"ט ניצבים ט"ז שנקר דניאלה
קביעת מדיניות תשע"ט מורשה מורשה כג שנקר דניאלה
קבלת החלטות תשע"ט מורשה מורשה כג שנקר דניאלה
סמינריון - ניהול ויישוב סכסוכים באמצעות תהליכי מו"מ ומיקוח תש"פ מורשה מורשה כד שנקר דניאלה
קבלת החלטות תש"פ ניצבים ניצבים יז שנקר דניאלה
קיץ תש"פ - קבלת החלטות תש"פ משאבי אנוש משאן יא שנקר דניאלה
קיץ תש"פ - קבלת החלטות תש"פ מורשה מורשה כד שנקר דניאלה
קיץ תש"פ - קביעת מדיניות תש"פ ניצבים ניצבים יז שנקר דניאלה
קביעת מדיניות תשפ"א מורשה מורשה כ"ה שנקר דניאלה
קבלת החלטות תשפ"א ניצבים ניצבים י"ח שנקר דניאלה
סמינריון - תהליכים פוליטיים וארגוניים בניהול מושא ומתן תשפ"א מורשה מורשה כ"ה שנקר דניאלה
קיץ - קבלת החלטות תשפ"א מורשה מורשה כ"ה שנקר דניאלה
קיץ - קבלת החלטות תשפ"א משאבי אנוש משא"ן י"ב שנקר דניאלה
סטטיסטיקה א' תשע"ב מורשה י"ז שמש עירון מורן
סטטיסטיקה ב' תשע"ב מורשה י"ז שמש עירון מורן
סטטיסטיקה ב תשע"ד מורשה י"ט שמש עירון מורן
סטטיסטיקה א תשע"ד מורשה י"ט שמש עירון מורן
סטטיסטיקה א' תשע"ג מורשה י"ח שמש עירון מורן
סטטיסטיקה ב' תשע"ג מורשה י"ח שמש עירון מורן
מבוא לסטטיסטיקה א' תשע"ו מורשה מורשה כ"א שמש עירון מורן