סילבוסים של תואר ראשון

שם הקורס שנהסמל מיון תוכנית מחזור מרצה
פרסית תשע"ז תואר שני ה מגן זאב
מערכת מינהל החינוך במשפט תשע"ז תואר שני ב' גילת ישראל
זכויות המורה,המנהל ואחריותם לתלמידיהם תשע"ז תואר שני ב' גילת ישראל
יחסי עבודה במערכת החינוך- שלב א' תשע"ז תואר שני ב' שכטר חן
יחסי עבודה במערכת החינוך- שלב ב' תשע"ז תואר שני ב' שכטר חן
קבלת החלטות תשע"ז ניצבים ניצבים י"ד שנקר דניאלה
קביעת מדיניות תשע"ז מורשה מורשה כ"א שנקר דניאלה
ניהול ופיתוח קריירות תשע"ז משאבי אנוש ח' כהן-ניסן הילה
מגדר,ארגונים ומשפחה תשע"ז משאבי אנוש משא"ן ט' שחר רינה
מניהול למנהיגות תשע"ז משאבי אנוש משא"ן ח' קווה דביר
קביעת מדיניות תשע"ז ניצבים י"ד שנקר דניאלה
סטיה חברתית - קיץ תשע"ז תשע"ז ניצבים ט"ו יורמן עדה
סוגיות באסלאם המודרני תשע"ו תואר שני ד שמר נסיה
ערבים ואסלאם באמריקה הלטינית תשע"ו תואר שני ד ארליך מיכאל
סמינריון- מבוא למחקר מתקדם תשע"ו תואר שני ד טאובר אליעזר
אנגלית לתואר שני- עמנואל תשע"ו תואר שני ד פינקלברג אהובה
חברות אסלאמיות בין עריצות לממשל עצמי תשע"ו תואר שני ד חזן גדעון
סמינריון- הנפט וכלכלת המזה"ת תשע"ו תואר שני ד מן יוסי
טעמי המצוות תשע"ו תואר שני גורפניקל אלי
מבוא למינהל ציבורי תשע"ו משאבי אנוש ח' שור שוש
יסודות המשטר תשע"ו משאבי אנוש ח' בר אבי
מבוא לממשל ופוליטיקה תשע"ו משאבי אנוש ח' בינס עדי
סמינריון - פסיכולוגיה חיובית בארגונים תשע"ו משאבי אנוש 7 קוה דביר
סמינריון - הגורם האנושי בארגון תשע"ו משאבי אנוש 7 קוליק ליאת
הגורם האנושי בארגון תשע"ו משאבי אנוש 7 קוליק ליאת