סילבוסים של תואר ראשון

שם הקורס שנהסמל מיון תוכנית מחזור מרצה
סוגיות בלבנון תשס"ח מורשה י"ט נאור דני
ספרי תורה תשס"ח מורשה י"ז פינקלשטיין איתן
מועדי ישראל תשס"ח משאבי אנוש ד' שפיגל בועז
פוליטיקה ישראלית תשס"ח משאבי אנוש ד' צבאג שמואל
מדינה משטר וחברה בעולם המערבי תשס"ח מורשה י"ח שיר-רונן יהודית
מלחמה תת קונבנציונאלית - טרור גרילה תשס"ח מורשה מורשה כ"ב ריקובר איתמר
מבוא למנהל ציבורי תשס"ח משאבי אנוש משא"ן י"ג שור שוש
תיאוריות בקרימינולוגיה תשס"ח ניצבים ניצבים י"ט קינברג זהבית
סטטיסטיקה א תשע"ז משאבי אנוש ט' דדון- גולן זהורית
סטטיסטיקה ב תשע"ז משאבי אנוש משא"ן ט' דדון- גולן זהורית
מבוא למינהל ציבורי תשע"ז משאבי אנוש משא"ן ט' שור שוש
מבוא לניהול משאבי אנוש תשע"ז משאבי אנוש משא"ן ט' רביד גד
יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל תשע"ז משאבי אנוש משא"ן ט' בר אבי
התנהגות ארגונית א' תשע"ז משאבי אנוש משא"ן ט' קווה דביר
ממשל ופוליטיקה תשע"ז משאבי אנוש משא"ן ט' בינס עדי
הדרכה בבליוגרפית תשע"ז משאבי אנוש משא"ן ט' גולדשטיין ניב
מבוא לסוציולוגיה תשע"ז משאבי אנוש משא"ן ט' יורמן עדה
מיומנויות ניהול תשע"ז משאבי אנוש משא"ן ט' אפרת קנולר
אישות תשע"ז משאבי אנוש משא"ן ט' הרמן דב
סטטיסטיקה א תשע"ז מורשה שמש עירון מורן
סטטיסטיקה ב תשע"ז מורשה מורשה כ"ב שמש עירון מורן
מחשבה מדינית תשע"ז מורשה מורשה כ"ב שר דקלה
הדרכה בבליוגרפית תשע"ז משאבי אנוש משא"ן ט' לורן דגן
אתיקה בניהול תשע"ז משאבי אנוש משא"ן ט' ברגר אייל
מבוא לפסיכולוגיה תשע"ז מורשה מורשה כ"ב סולומון ענת