סילבוסים של תואר ראשון

שם הקורססמל מיון שנה תוכנית מחזור מרצה
מבוא להערכת מסוכנות תשע"ה מורשה י"ט כרמי טל
מבוא להערכת מסוכנות תשע"ו מורשה מורשה כ' כרמי טל
מבוא להערכת מסוכנות תשע"ח מורשה מורשה כ"ב כרמי קציר טל
מבוא להערכת מסוכנות תשע"ט מורשה מורשה כג כרמי קציר טל
מבוא ליחב"ל תשע"ה משאבי אנוש ו' דביר קובי
מבוא ליחסים בין-לאומיים תשע"ו משאבי אנוש 7 דביר קובי
מבוא ליחסים בין-לאומיים תשע"ו מורשה מורשה כ' דביר קובי
מבוא ליחסים בינלאומיים תשע"ט משאבי אנוש י' דביר קובי
מבוא ליחסים בינלאומיים תשע"ט מורשה מורשה כג דביר קובי
מבוא ליחסים בינלאומיים תש"פ משאבי אנוש משאן יא דביר קובי
מבוא ליחסים בינלאומיים תש"פ מורשה מורשה כד דביר קובי
מבוא למזרח תיכון תשע"ג תואר שני ב' נאור דני
מבוא למינהל ציבורי תשע"ב משאבי אנוש ד' שור שוש
מבוא למינהל ציבורי תשע"ה משאבי אנוש 7 שור שוש
מבוא למינהל ציבורי תשע"ו משאבי אנוש ח' שור שוש
מבוא למינהל ציבורי תשע"ז משאבי אנוש משא"ן ט' שור שוש
מבוא לממשל ופוליטיקה תשע"ב מורשה י"ז ברנדייס אייל
מבוא לממשל ופוליטיקה תשע"ב ניצבים י' בינס עדי
מבוא לממשל ופוליטיקה תשע"ד מורשה י"ט ברנדייס אייל
מבוא לממשל ופוליטיקה תשע"ו משאבי אנוש ח' בינס עדי
מבוא לממשל ופוליטיקה תשע"ז מורשה מורשה כ"ב ברנדייס אייל
מבוא לממשל ופוליטיקה תשע"ז ניצבים ניצבים ט"ו בינס עדי
מבוא לממשל ופוליטיקה תשע"ח ניצבים ניצבים טז בינס עדי
מבוא לממשל ופוליטיקה תשע"ט מורשה מורשה כד בר אבי
מבוא לממשל ופוליטיקה תשע"ט משאבי אנוש י"א בינס עדי