סילבוסים של תואר ראשון

שם הקורססמל מיון שנה תוכנית מחזור מרצה
אישות תשע"ג ניצבים י' הרמן דב
אישות תשע"ג משאבי אנוש ד' הרמן דב
אישות תשע"ג מורשה י"ח הרמן דב
אישות תשע"ג ניצבים י"א הרמן דב
אישות תשע"ד משאבי אנוש ה הרמן דב
אישות תשע"ה משאבי אנוש 7 הרמן דב
אישות תשע"ה מורשה מורשה כ' הרמן דב
אישות תשע"ז משאבי אנוש משא"ן ט' הרמן דב
אישות תשע"ח משאבי אנוש משאן י הרמן דב
אישות - קיץ תשע"ה תשע"ה מורשה י"ט הרמן דב
אישות - קיץ תשע"ה תשע"ה ניצבים י"ב הרמן דב
אישות דיני משפחה- דב הרמן תשע"ד משאבי אנוש ו' הרמן דב
אלימות במשפחה תשע"ג ניצבים י' פרישטיק מרדכי
אלימות במשפחה- סמינריון תשע"ד ניצבים י"א פרישטיק מרדכי
אלימות במשפחה- סמינריון תשע"ה ניצבים י"ב פרישטיק מרדכי
אלימות כנגד נשים תש"פ ניצבים ניצבים י"ח סקה יעל
אלימות נגד נשים תשע"ד ניצבים י"ב סקה יעל
אלימות נגד נשים תשע"ג ניצבים י"א סקה יעל
אנגלית לתואר שני- עמנואל תשע"ו תואר שני ד פינקלברג אהובה
אסטרגיה תשע"ד מורשה ריקובר איתמר
אסטרטגיה תשע"ד ניצבים י"א ריקובר איתמר
אתיקה באכיפת החוק תשע"ה ניצבים י"ג ברגר אייל
אתיקה באכיפת החוק - קיץ תשע"ח תשע"ח ניצבים ניצבים טז ברגר אייל
אתיקה בניהול תשע"ה משאבי אנוש 7 ברגר אייל
אתיקה בניהול תשע"ו משאבי אנוש ח' ברגר אייל