סילבוסים של תואר ראשון

שם הקורס שנה תוכנית מחזור מרצהסמל מיון
מיומנויות ניהול תשע"ז משאבי אנוש משא"ן ט' אפרת קנולר
מיומנויות ניהול תשע"ח משאבי אנוש י' אפרת קנולר
הדרכה ביבליוגרפית תשע"ב מורשה י"ז ארביטמן אביחי
יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל תשע"ז מורשה מורשה כ"ב ארביטמן אביחי
הדרכה בבליוגרפית תשע"ז מורשה מורשה כ"ב ארביטמן אביחי
הדרכה ביביליוגרפית - קבוצה 2 תשע"ח מורשה מורשה כג ארביטמן אביחי
יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל תשע"ח מורשה מורשה כג ארביטמן אביחי
הדרכה ביבליוגרפית תש"פ מורשה מורשה כ"ה ארביטמן אביחי
יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל תש"פ מורשה מורשה כ"ה ארביטמן אביחי
הדרכה ביבליוגרפית תשפ"א מורשה מורשה כ"ו ארביטמן אביחי
יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל תשפ"א מורשה מורשה כ"ו ארביטמן אביחי
ערבים ואסלאם באמריקה הלטינית תשע"ו תואר שני ד ארליך מיכאל
ירושלים בעיני המוסלמים תשע"ד תואר שני ב' ארליך מיכאל
הצלבנים בשיח הישראלי, האירופי והערבי המודרני תשע"ב תואר שני א ארליך מיכאל
מבוא לפסיכולוגיה תשע"ה מורשה מורשה כ' אשד ענת
מבוא לפסיכולוגיה תשע"ו מורשה מורשה כ"א אשד ענת
פסיכופתלוגיה תשע"ו מורשה מורשה כ' אשד ענת
מבוא לפסיכולוגיה תשע"ח מורשה מורשה כג אשד ענת
מבוא לפסיכולוגיה תשע"ט ניצבים י"ז אשד ענת
פסיכופתולוגיה תשע"ט ניצבים ט"ז אשד ענת
מבוא לפסיכולוגיה תש"פ מורשה מורשה כ"ה אשד ענת
פסיכופתולוגיה תש"פ מורשה מורשה כד אשד ענת
מבוא לפסיכולוגיה תשפ"א מורשה מורשה כ"ו אשד ענת
פסיכופתולוגיה תשפ"א מורשה מורשה כ"ה אשד ענת
ערבית למתחילים- עמנואל ה' תשע"ו תואר שני ה בבצ'יק ענת