סילבוסים של תואר ראשון

שם הקורס שנהסמל מיון תוכנית מחזור מרצה
דיני משפחה תלמוד הלכה ומנהג תשפ"א ניצבים ניצבים י"ח הרמן דב
היכרות עם דמויות מקראיות תשפ"א ניצבים ניצבים י"ח סיידלר איילת
היכרות עם דמויות מקראיות תשפ"א מורשה מורשה כ"ה סיידלר איילת
ניהול שינויים בארגונים תשפ"א משאבי אנוש משא"ן י"ב שלום דודי
קביעת מדיניות תשפ"א מורשה מורשה כ"ה שנקר דניאלה
קבלת החלטות תשפ"א ניצבים ניצבים י"ח שנקר דניאלה
סמינריון - תהליכים פוליטיים וארגוניים בניהול מושא ומתן תשפ"א מורשה מורשה כ"ה שנקר דניאלה
תולדות המחשבה המדינית תשפ"א מורשה מורשה כ"ו שר דקלה
סמינריון - תהליכי תקצוב תשפ"א משאבי אנוש משא"ן י"ב ליפשיץ הדר
מבוא לדיני עונשין תשפ"א ניצבים ניצבים י"ט פיינשטיין הרן
סמינריון - מדינה, משטר וחברה בעולם הערבי תשפ"א מורשה מורשה כ"ה שיר-רונן יהודית
סמינריון - מדינה, משטר וחברה בעולם הערבי תשפ"א ניצבים ניצבים י"ח שיר-רונן יהודית
כתיבה מדעית תשפ"א ניצבים ניצבים י"ט סקה יעל
בין קורבנות לצמיחה פוסט טראומתית תשפ"א ניצבים ניצבים י"ח סקה יעל
אלימות נגד נשים תשפ"א ניצבים ניצבים י"ט סקה יעל
תיאוריות בקרימינולוגיה תשפ"א מורשה מורשה כ"ו סקה יעל
סמנריון - התמודדות עם טראומה תשפ"א ניצבים ניצבים י"ח סקה יעל
הדרכה ביבליוגרפית תשפ"א משאבי אנוש משא"ן י"ג דגן לורן
הדרכה ביבליוגרפית תשפ"א מורשה מורשה כ"ו דגן לורן
סמינריון - הגורם האנושי בארגון תשפ"א משאבי אנוש משא"ן י"ב קוליק ליאת
סמינריון - התמודדות במצבי לחץ ומשבר תשפ"א ניצבים ניצבים י"ח קוליק ליאת
ניהול קשרי עובדים תשפ"א משאבי אנוש משא"ן י"ב סלצקי מיכל
סמינריון - ניהול משברים תקשורתיים תשפ"א ניצבים מורשה כ"ה סלצקי מיכל
סמינריון - איראן ותורכיה במזרח תיכון משתנה תשפ"א ניצבים ניצבים י"ח מרחבי מנחם
סמינריון - המזרח התיכון בין מלחמת ששת הימים להסכם השלום עם מצרים, 91967-197 תשפ"א מורשה מורשה כ"ה גת משה