סילבוסים של תואר ראשון

שם הקורס שנהסמל מיון תוכנית מחזור מרצה
פרקים נבחרים בהיסטוריה פוליטית של ישאל תשפ"א ניצבים ניצבים י"ט לויטן דב
המאבק על ההגמוניה בעולם האסלאם בין השיעה לסונה: "בימים ההם בזמן הזה" תשפ"א מורשה מורשה כ"ו קורן דוד
סטטיסטיקה תיאורית ושימושי מחשב א' תשפ"א מורשה מורשה כ"ו שמש עירון מורן
סטטיסטיקה תיאורית ושימושי מחשב ב' תשפ"א מורשה מורשה כ"ו שמש עירון מורן
מבוא לפסיכולוגיה תשפ"א מורשה מורשה כ"ו אשד ענת
תולדות המחשבה המדינית תשפ"א משאבי אנוש משא"ן י"ב גולדשטיין ניב
פסיכופתולוגיה תשפ"א מורשה מורשה כ"ה אשד ענת
מבוא לסוציולוגיה תשפ"א משאבי אנוש משא"ן י"ג יורמן עדה
הרמב"ם ומשנתו הפילוסופית תשפ"א מורשה מורשה כ"ה סיידלר מאיר
מבוא לפסיכולוגיה תשפ"א ניצבים ניצבים י"ט זילבר אמיר
פסיכולוגיה חברתית תשפ"א משאבי אנוש משא"ן י"ב זילבר אמיר
סמינריון - משברים בארגונים ציבוריים כמתכון להצלחה או כישלון תשפ"א מורשה מורשה כ"ה שאבי יחיאל
סמינריון - האדם מחפש משמעות תשפ"א משאבי אנוש משא"ן י"ב שילה-לוין שגית
סמינריון - בחירות והצבעה בישראל תשפ"א מורשה מורשה כ"ה כהן אשר
משא-ומתן ככלי לפתרון בעיות במגזר הציבורי תשפ"א מורשה מורשה כ"ה דביר קובי
מבוא ליחסים בינלאומיים תשפ"א משאבי אנוש משא"ן י"ב דביר קובי
מבוא ליחסים בינלאומיים תשפ"א מורשה מורשה כ"ה דביר קובי
סייגים לאחריות הפלילית תשפ"א ניצבים ניצבים י"ח פיינשטיין הרן
פסיכולוגיה פורנזית תשפ"א ניצבים ניצבים י"ח טורן יערה
פסיכולוגיה חברתית תשפ"א ניצבים ניצבים י"ט טורן יערה
רטוריקה וניהול משא ומתן תשפ"א משאבי אנוש משא"ן י"ב ראשי צוריאל
סמינריון - המעצמות הגדולות והסכסוך הישראלי ערבי תש"פ מורשה מורשה כד גינת רמי
סמינריון - עונש המאסר וחלופות למאסר תש"פ ניצבים ניצבים יז עינת תומר
סמינריון - תיאוריה ומחקר במדיניות הענישה תש"פ ניצבים ניצבים יז עינת תומר
התנהגות ארגונית א' תש"פ משאבי אנוש משא"ן י"ב קווה דביר