סילבוסים של תואר ראשון

שם הקורס שנהסמל מיון תוכנית מחזור מרצה
ניהול שינויים בארגונים תש"פ משאבי אנוש משאן יא שלום דודי
משא - ומתן ככלי לפתרון בעיות במגזר הציבורי תש"פ מורשה מורשה כד דביר קובי
מבוא ליחסים בינלאומיים תש"פ משאבי אנוש משאן יא דביר קובי
מבוא ליחסים בינלאומיים תש"פ מורשה מורשה כד דביר קובי
הפרעות קשב וריכוז תש"פ ניצבים ניצבים י"ח קינברג זהבית
תיאוריות בקרימינולוגיה תש"פ ניצבים ניצבים י"ח קינברג זהבית
סמינריון - פרופילאות פלילית תש"פ מורשה מורשה כד קינברג זהבית
פרופילאות פלילית - מאפיינים של עבריינים סדרתיים ו/או אלימים תש"פ ניצבים ניצבים י"ח קינברג זהבית
קיץ תש"פ - מניהול למנהיגות תש"פ משאבי אנוש משאן יא קווה דביר
קיץ תש"פ - הנעת עובדים תש"פ משאבי אנוש משאן יא רחמים מתי
קיץ תש"פ - מבוא לאסטרטגיה וביטחון לאומי תש"פ מורשה מורשה כ"ה ריקובר איתמר
קיץ תש"פ - פרקים נבחרים בהיסטוריה פוליטית של ישראל תש"פ מורשה מורשה כ"ה לויטן דב
קיץ תש"פ - אישות-תלמוד, הלכה ומנהג תש"פ מורשה מורשה כ"ה הרמן דב
קיץ תש"פ - תורת הענישה תש"פ ניצבים ניצבים י"ח עינת תומר
קיץ תש"פ - קיצוניות דתית וקידוש ה' בתקופת המשנה והתלמוד תש"פ מורשה מורשה כד יפה דן
קיץ תש"פ - חינוך נערות וחברה בתקופת המשנה והתלמוד תש"פ ניצבים ניצבים יז יפה דן
קיץ תש"פ - תכנון ותקצוב תש"פ משאבי אנוש משא"ן י"ב שלום דודי
קיץ תש"פ - קבלת החלטות תש"פ משאבי אנוש משאן יא שנקר דניאלה
קיץ תש"פ - קבלת החלטות תש"פ מורשה מורשה כד שנקר דניאלה
קיץ תש"פ - קביעת מדיניות תש"פ ניצבים ניצבים יז שנקר דניאלה
קיץ תש"פ - מועדי ישראל - משבועות ועד חגי תשרי תש"פ משאבי אנוש משאן יא שפיגל בועז
קיץ תש"פ - מועדי ישראל - משבועות ועד חגי תשרי תש"פ מורשה מורשה כד שפיגל בועז
קיץ תש"פ - מועדי ישראל - משבועות ועד חגי תשרי תש"פ ניצבים ניצבים יז שפיגל בועז
קיץ תש"פ - מפגש עם דמויות מן הסיפור המקראי תש"פ משאבי אנוש משאן יא סיידלר איילת
קיץ תש"פ - הרמב"ם ומשנתו הפילוסופית תש"פ משאבי אנוש משא"ן י"ב סיידלר מאיר