סילבוסים של תואר ראשון

שם הקורס שנהסמל מיון תוכנית מחזור מרצה
הפרעות אכילה - קיץ תשע"ו תשע"ו ניצבים י"ג נאור רויטל
עבריינות נוער - קיץ תשע"ו תשע"ו ניצבים י"ג בן צבי אוזן תהל
סוגיות בהתנהגות האדם - קיץ תשע"ו תשע"ו משאבי אנוש 7 בן צבי אוזן תהל
מבוא לפסיכולוגיה תשע"ו ניצבים י"ג נאמן-חביב ורד
מבוא לפסיכולוגיה תשע"ו ניצבים י"ג נאמן-חביב ורד
רטוריקה תשע"ו משאבי אנוש משא"ן ח' ראשי צוריאל
מיומנויות ניהול תשע"ו משאבי אנוש משא"ן ח' רביד גד
סטטיסטיקה א תשע"ז משאבי אנוש ט' דדון- גולן זהורית
סטטיסטיקה ב תשע"ז משאבי אנוש משא"ן ט' דדון- גולן זהורית
מבוא למינהל ציבורי תשע"ז משאבי אנוש משא"ן ט' שור שוש
מבוא לניהול משאבי אנוש תשע"ז משאבי אנוש משא"ן ט' רביד גד
יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל תשע"ז משאבי אנוש משא"ן ט' בר אבי
התנהגות ארגונית א' תשע"ז משאבי אנוש משא"ן ט' קווה דביר
ממשל ופוליטיקה תשע"ז משאבי אנוש משא"ן ט' בינס עדי
הדרכה בבליוגרפית תשע"ז משאבי אנוש משא"ן ט' גולדשטיין ניב
מבוא לסוציולוגיה תשע"ז משאבי אנוש משא"ן ט' יורמן עדה
מיומנויות ניהול תשע"ז משאבי אנוש משא"ן ט' אפרת קנולר
אישות תשע"ז משאבי אנוש משא"ן ט' הרמן דב
סטטיסטיקה א תשע"ז מורשה שמש עירון מורן
סטטיסטיקה ב תשע"ז מורשה מורשה כ"ב שמש עירון מורן
מחשבה מדינית תשע"ז מורשה מורשה כ"ב שר דקלה
הדרכה בבליוגרפית תשע"ז משאבי אנוש משא"ן ט' לורן דגן
אתיקה בניהול תשע"ז משאבי אנוש משא"ן ט' ברגר אייל
מבוא לפסיכולוגיה תשע"ז מורשה מורשה כ"ב סולומון ענת
מבוא לממשל ופוליטיקה תשע"ז מורשה מורשה כ"ב ברנדייס אייל