סילבוסים של תואר ראשון

שם הקורס שנהסמל מיון תוכנית מחזור מרצה
ממשל ופוליטיקה תשע"ח מורשה מורשה כג ברנדייס אייל
תיאוריות בקרימינולוגיה תשע"ח מורשה מורשה כג אביעד יעל
התנהגות ארגונית א תשע"ח משאבי אנוש משאן י קווה דביר
הדרכה ביביליוגרפית - קבוצה 2 תשע"ח מורשה מורשה כג ארביטמן אביחי
יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל תשע"ח מורשה מורשה כג ארביטמן אביחי
התנהגות ארגונית ב תשע"ח משאבי אנוש משאן י קווה דביר
הדרכה בבליוגרפית - קבוצה 1 תשע"ח משאבי אנוש משאן י גולדשטיין ניב
אתיקה בניהול תשע"ח משאבי אנוש משאן י ברגר אייל
אישות תשע"ח משאבי אנוש משאן י הרמן דב
כתיבה מדעית - קבוצה 1 תשע"ח ניצבים ניצבים טז סקה יעל
הדרכה בבליוגרפית - קבוצה 2 תשע"ח משאבי אנוש משאן י לורן דגן
הדרכה בבליוגרפית - קבוצה 1 תשע"ח מורשה מורשה כג לורן דגן
קבלת החלטות תשע"ח ניצבים ט"ו שנקר דניאלה
קביעת מדיניות תשע"ח מורשה מורשה כ"ב שנקר דניאלה
התנהגות ארגונית ב' - קיץ תשע"ח תשע"ח משאבי אנוש משאן י קווה דביר
הרמב"ם ומשנתו הפילוסופית - קיץ תשע"ח תשע"ח משאבי אנוש משאן י סיידלר מאיר
הרמב"ם ומשנתו הפילוסופית - קיץ תשע"ח תשע"ח מורשה מורשה כג סיידלר מאיר
עיונים בספרי בראשית ושמות - קיץ תשע"ח תשע"ח מורשה מורשה כ"ב פינקלשטיין איתן
עיונים בספרי בראשית ושמות - קיץ תשע"ח תשע"ח ניצבים ניצבים ט"ו פינקלשטיין איתן
מבוא לאסטרטגיה וביטחון לאומי - קיץ תשע"ח תשע"ח מורשה מורשה כג ריקובר איתמר
מלחמה תת קונבנציונאלית - טרור גרילה - קיץ תשע"ח תשע"ח מורשה מורשה כג ריקובר איתמר
מועדי ישראל – תלמוד, הלכה ומנהג - קיץ תשע"ח תשע"ח משאבי אנוש משא"ן ט' שפיגל בועז
מועדי ישראל – תלמוד, הלכה ומנהג - קיץ תשע"ח תשע"ח מורשה מורשה כ"ב שפיגל בועז
מועדי ישראל – תלמוד, הלכה ומנהג - קיץ תשע"ח תשע"ח ניצבים ניצבים ט"ו שפיגל בועז
המאבק על ההגמוניה בעולם האיסלאם בין השיעה לסונה - קיץ תשע"ח תשע"ח ניצבים ניצבים ט"ו קורן דוד