סילבוסים של תואר ראשון

שם הקורס שנהסמל מיון תוכנית מחזור מרצה
סמינריון - המעצמות הגדולות והסכסוך הישראלי- ערבי תשע"ז מורשה מורשה כ"א גינת רמי
פרסית תשע"ז תואר שני ה מגן זאב
מערכת מינהל החינוך במשפט תשע"ז תואר שני ב' גילת ישראל
זכויות המורה,המנהל ואחריותם לתלמידיהם תשע"ז תואר שני ב' גילת ישראל
יחסי עבודה במערכת החינוך- שלב א' תשע"ז תואר שני ב' שכטר חן
יחסי עבודה במערכת החינוך- שלב ב' תשע"ז תואר שני ב' שכטר חן
קבלת החלטות תשע"ז ניצבים ניצבים י"ד שנקר דניאלה
קביעת מדיניות תשע"ז מורשה מורשה כ"א שנקר דניאלה
ניהול ופיתוח קריירות תשע"ז משאבי אנוש ח' כהן-ניסן הילה
מגדר,ארגונים ומשפחה תשע"ז משאבי אנוש משא"ן ט' שחר רינה
מניהול למנהיגות תשע"ז משאבי אנוש משא"ן ח' קווה דביר
קביעת מדיניות תשע"ז ניצבים י"ד שנקר דניאלה
סטיה חברתית - קיץ תשע"ז תשע"ז ניצבים ט"ו יורמן עדה
סוגיות בלבנון תשס"ח מורשה י"ט נאור דני
ספרי תורה תשס"ח מורשה י"ז פינקלשטיין איתן
מועדי ישראל תשס"ח משאבי אנוש ד' שפיגל בועז
פוליטיקה ישראלית תשס"ח משאבי אנוש ד' צבאג שמואל
מדינה משטר וחברה בעולם המערבי תשס"ח מורשה י"ח שיר-רונן יהודית
מלחמה תת קונבנציונאלית - טרור גרילה תשס"ח מורשה מורשה כ"ב ריקובר איתמר
מבוא למנהל ציבורי תשס"ח משאבי אנוש משא"ן י"ג שור שוש
תיאוריות בקרימינולוגיה תשס"ח ניצבים ניצבים י"ט קינברג זהבית