סילבוסים של תואר ראשון

שם הקורס שנה תוכנית מחזור מרצהסמל מיון
תהליכים פוליטים וארגוניים של ניהול מו"מ תשע"ג מורשה י"ז שנקר-שרק דניאלה
קביעת מדיניות תשע"ג מורשה י"ז שנקר-שרק דניאלה
קבלת החלטות תשע"ג ניצבים י' שנקר-שרק דניאלה
קבלת החלטות תשע"ג מורשה י"ז שנקר-שרק דניאלה
קביעת מדיניות תשע"ג ניצבים י' שנקר-שרק דניאלה
תהליכים פוליטיים וארגוניים של ניהול משא ומתן- סמינריון תשע"ד מורשה י"ח שנקר-שרק דניאלה
קביעת מדיניות תשע"ד ניצבים י"א שנקר-שרק דניאלה
קבלת החלטות תשע"ד מורשה י"ח שנקר-שרק דניאלה
תהליכים פוליטיים וארגוניים של ניהול מו"מ- סמינריון תשע"ה מורשה י"ט שנקר-שרק דניאלה
קבלת החלטות תשע"ה ניצבים י"ב שנקר-שרק דניאלה
תהליכים פוליטיים וארוניים של ניהול מו"מ תשע"ו מורשה מורשה כ' שנקר-שרק דניאלה
קביעת מדיניות תשע"ה ניצבים י"ב שנקר-שרק דניאלה
מועדי ישראל תשע"ב מורשה י"ז שפיגל בועז
מועדי ישראל תשע"ב ניצבים י' שפיגל בועז
מועדי ישראל תשע"ג מורשה י"ח שפיגל בועז
מועדי ישראל תשס"ח משאבי אנוש ד' שפיגל בועז
עולמם של חכמים תשע"ג משאבי אנוש ד' שפיגל בועז
מועדי ישראל תשע"ד מורשה, ניצבים שפיגל בועז
מועדי ישראל - קיץ תשע"ו תשע"ו מורשה מורשה כ' שפיגל בועז
מועדי ישראל - קיץ תשע"ו תשע"ו ניצבים י"ג שפיגל בועז
מועדי ישראל - קיץ תשע"ו תשע"ו משאבי אנוש 7 שפיגל בועז
מועדי ישראל – תלמוד, הלכה ומנהג - קיץ תשע"ח תשע"ח משאבי אנוש משא"ן ט' שפיגל בועז
מועדי ישראל – תלמוד, הלכה ומנהג - קיץ תשע"ח תשע"ח מורשה מורשה כ"ב שפיגל בועז
מועדי ישראל – תלמוד, הלכה ומנהג - קיץ תשע"ח תשע"ח ניצבים ניצבים ט"ו שפיגל בועז
קיץ תש"פ - מועדי ישראל - משבועות ועד חגי תשרי תש"פ משאבי אנוש משאן יא שפיגל בועז