סילבוסים של תואר ראשון

שם הקורס שנהסמל מיון תוכנית מחזור מרצה
סמינריון - פסיכולוגיה חיובית בארגונים תשע"ח משאבי אנוש ט' קווה דביר
סמינריון - משפחה וקריירות תשע"ח משאבי אנוש משא"ן ט' שחר רינה
סמינריון - דת, חברה ופוליטיקה תשע"ח משאבי אנוש משא"ן ט' קמפינסקי רוני
סמינריון - חופש ביטוי, התמודדויות וגבולות תשע"ח משאבי אנוש משא"ן ט' ראשי צוריאל
סמינריון - זהות קולקטיבית והשסע העדתי בישראל תשע"ח מורשה מורשה כ"ב ברנדייס אייל
סמינריון - זהות קולקטיבית והשסע העדתי בישראל תשע"ח מורשה מורשה כ"ב ברנדייס אייל
סמינריון - מדינה משטר וחברה בעולם המערבי תשע"ח מורשה מורשה כ"ב שיר-רונן יהודית
סמינריון - המעצמות הגדולות והסכסוך הישראלי-ערבי תשע"ח מורשה מורשה כ"ב גינת רמי
סמינריון - חופש ביטוי, התמודדויות וגבולות תשע"ח מורשה מורשה כ"ב ראשי צוריאל
סמינריון - תהליכים פוליטיים וארגוניים של ניהול מו"מ תשע"ח מורשה מורשה כ"ב שנקר דניאלה
סמינריון - מיסטיקה ורציונליזם תשע"ח מורשה מורשה כ"ב רונן יהודית
סמינריון - התמודדות עם אירועי חיים טראומתיים תשע"ח ניצבים ניצבים ט"ו סקה יעל
סמינר משאבי אנוש תשע"ח משאבי אנוש ט' חיראק ראובן
תיאוריות בקרמינולוגיה תשע"ח ניצבים ט"ז סקה יעל
מבוא לניהול משאבי אנוש תשע"ח משאבי אנוש משאן י רביד גד
מחשבה מדינית תשע"ח מורשה מורשה כג שר דקלה
מבוא לפסיכולוגיה תשע"ח מורשה מורשה כג אשד ענת
ממשל ופוליטיקה תשע"ח מורשה מורשה כג ברנדייס אייל
תיאוריות בקרימינולוגיה תשע"ח מורשה מורשה כג אביעד יעל
התנהגות ארגונית א תשע"ח משאבי אנוש משאן י קווה דביר
הדרכה ביביליוגרפית - קבוצה 2 תשע"ח מורשה מורשה כג ארביטמן אביחי
יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל תשע"ח מורשה מורשה כג ארביטמן אביחי
התנהגות ארגונית ב תשע"ח משאבי אנוש משאן י קווה דביר
הדרכה בבליוגרפית - קבוצה 1 תשע"ח משאבי אנוש משאן י גולדשטיין ניב
אתיקה בניהול תשע"ח משאבי אנוש משאן י ברגר אייל