סילבוסים של תואר ראשון

שם הקורס שנה תוכנית מחזור מרצהסמל מיון
חברה, תרבות ופוליטיקה בעידן החדש תשע"ט מורשה מורשה כג בר אבי
כלכלה פוליטית תשע"ט מורשה מורשה כג בר אבי
חברה, תרבות ופוליטיקה בעידן החדש 1500 – 2000 תש"פ מורשה מורשה כד בר אבי
יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל תש"פ משאבי אנוש משא"ן י"ב בר אבי
סמינריון - כלכלה פוליטית תש"פ משאבי אנוש משאן יא בר אבי
כלכלה פוליטית תש"פ מורשה מורשה כד בר אבי
מבוא לממשל ופוליטיקה תש"פ מורשה מורשה כ"ה בר אבי
חברה, תרבות ופוליטיקה בעידן החדש 1500 – 2000 תשפ"א מורשה מורשה כ"ה בר אבי
יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל תשפ"א משאבי אנוש משא"ן י"ג בר אבי
סמינריון - כלכלה פוליטית תשפ"א משאבי אנוש משא"ן י"ב בר אבי
מבוא לממשל ופוליטיקה תשפ"א מורשה מורשה כ"ו בר אבי
אתיקה באכיפת החוק תשע"ה ניצבים י"ג ברגר אייל
דיני ויחסי עבודה תשע"ד משאבי אנוש ה ברגר אייל
אתיקה בניהול תשע"ה משאבי אנוש 7 ברגר אייל
אתיקה בניהול תשע"ו משאבי אנוש ח' ברגר אייל
דיני ויחסי עבודה - קיץ תשע"ו תשע"ו משאבי אנוש 7 ברגר אייל
אתיקה ואכיפת החוק - קיץ תשע"ו תשע"ו ניצבים י"ד ברגר אייל
אתיקה בניהול תשע"ז משאבי אנוש משא"ן ט' ברגר אייל
אתיקה בניהול תשע"ח משאבי אנוש משאן י ברגר אייל
דיני ויחסי עבודה - קיץ תשע"ח תשע"ח משאבי אנוש משא"ן ט' ברגר אייל
אתיקה באכיפת החוק - קיץ תשע"ח תשע"ח ניצבים ניצבים טז ברגר אייל
קיץ תש"פ - אכיפת החוק תש"פ ניצבים ניצבים י"ח ברגר אייל
קיץ תש"פ - דיני ויחסי עבודה תש"פ משאבי אנוש משאן יא ברגר אייל
אתיקה בניהול תשפ"א משאבי אנוש משא"ן י"ג ברגר אייל
מבוא לממשל ופוליטיקה תשע"ב מורשה י"ז ברנדייס אייל