סילבוסים של תואר ראשון

שם הקורס שנהסמל מיון תוכנית מחזור מרצה
מיגדר, ארגונים ומשפחה - קיץ תשע"ח תשע"ח משאבי אנוש משאן י שחר רינה
ניהול ופיתוח קריירה - קיץ תשע"ח תשע"ח משאבי אנוש משאן י כהן-ניסן הילה
הפרעות אכילה - קיץ תשע"ח תשע"ח ניצבים ניצבים ט"ו נאור רויטל
קבלת החלטות - קיץ תשע"ח תשע"ח משאבי אנוש משא"ן ט' שנקר דניאלה
קבלת החלטות - קיץ תשע"ח תשע"ח מורשה מורשה כ"ב שנקר דניאלה
קביעת מדיניות - קיץ תשע"ח תשע"ח ניצבים ניצבים ט"ו שנקר דניאלה
סטייה חברתית - קיץ תשע"ח תשע"ח ניצבים ניצבים טז יורמן עדה
אישות דיני משפחה- דב הרמן תשע"ד משאבי אנוש ו' הרמן דב
ספרי תורה תשע"ד משאבי אנוש ה פינקלשטיין איתן
פסיכולוגיה חברתית- שגית שילה לוין תשע"ד משאבי אנוש ה שילה-לוין שגית
פסיכופתולוגיה תשע"ד ניצבים י"א גואטה קרן
תאוריות בקרימינולוגיה תשע"ד ניצבים י"ב סקה יעל
הדרכה בבליוגרפית תשע"ד משאבי אנוש ו' גז-לנגרמן רוני
הדרכה בבליוגרפית תשע"ד מורשה י"ט גז-לנגרמן רוני
סמינריון סוגיות במדיניות חוץ ישראלית תשע"ד מורשה י"ח מנור ראודור
ממשל ופוליטיקה תשע"ד ניצבים י"ב בינס עדי
מבוא לניהול משאבי אנוש תשע"ד משאבי אנוש ו' רביד גד
מיומנויות ניהול תשע"ד משאבי אנוש ה רביד גד
פרקים נבחרים- דב לויטן תשע"ד משאבי אנוש ו' לויטן דב
תורכית תשע"ד תואר שני ב' אביב אפרת
סוגיות באסלאם המודרני תשע"ד תואר שני ב' שמר נסיה
דמויות תנכיות בראי המקרא תשע"ד תואר שני ב' סילברסטיין אדם
ירושלים בעיני המוסלמים תשע"ד תואר שני ב' ארליך מיכאל
סוגיות חברה ופוליטיקה בקרב ערביי ישראל תשע"ד תואר שני ב' קידר מרדכי
אסטרטגיה תשע"ד ניצבים י"א ריקובר איתמר