סילבוסים של תואר ראשון

שם הקורס שנהסמל מיון תוכנית מחזור מרצה
רטוריקה, תעמולה והופעה בפני קהל תשע"ד מורשה י"ח ראשי צוריאל
יחב"ל תשע"ד מורשה י"ח צבאג שמואל
מגדר תשע"ד משאבי אנוש ה שחר רינה
ניהול ופיתוח קריירות תשע"ד משאבי אנוש ה כהן-ניסן הילה
הפרעות אכילה תשע"ד ניצבים י"א נאור רויטל
הפרעות קשב וריכוז תשע"ד ניצבים י"א קינברג זהבית
יסודות המשטר תשע"ד משאבי אנוש ו' בר אבי
מבוא לממשל ופוליטיקה תשע"ד מורשה י"ט ברנדייס אייל
התנהגות ארגונית תשע"ד משאבי אנוש ו' קוה -לוי דביר
מנהל ציבורי תשע"ד משאבי אנוש ו' שור שוש
סטטיסטיקה א-ב תשע"ד משאבי אנוש ו' יוהן-ברק מאיה
כתיבה מדעית תשע"ד ניצבים י"ב סקה יעל
סטטיסטיקה א תשע"ד ניצבים י"ב כהן זהבית
סטטיסטיקה ב תשע"ד ניצבים י"ב כהן זהבית
יסודות המשטר תשע"ד מורשה י"ט בר אבי
הגורם האנושי בארגון- סמינריון תשע"ד משאבי אנוש ה קוליק ליאת
התמודדות במצבי לחץ ומשבר- סמינריון תשע"ד ניצבים י"א קוליק ליאת
ניהול משברים תקשורתיים- סמינריון תשע"ד ניצבים י"א סלצקי מיכל
קריירות של נשים בארגון- סמינריון תשע"ד משאבי אנוש ה זיו ריבה
פסיכוחברה ונכות- סמינריון תשע"ד משאבי אנוש ה קורן אלה
סוגיות במדיניות חוץ ישראלית- סמינריון תשע"ד משאבי אנוש ה בינס עדי
קונפליקט ופיוס בין קבוצות- סמינריון תשע"ד משאבי אנוש ה דביר קובי
דת, חברה ופוליטיקה- סמינריון תשע"ד משאבי אנוש ה קמפינסקי רוני
חופש ביטוי, אתגרים התמודדויות וגבולות- סמינריון תשע"ד משאבי אנוש ה ראשי צוריאל
נפט וכלכלה במזרח התיכון- סמינריון תשע"ד משאבי אנוש ה מן יוסי