סילבוסים של תואר ראשון

שם הקורס שנהסמל מיון תוכנית מחזור מרצה
כלכלה פוליטית תשע"ט מורשה מורשה כג בר אבי
מבוא לאסטרטגיה וביטחון לאומי תשע"ט ניצבים ט"ז ריקובר איתמר
מלחמה תת קונבנציונאלית - טרור גרילה תשע"ט מורשה מורשה כד ריקובר איתמר
דיני אישות ומשפחה תלמוד הלכה ומנהג תשע"ט משאבי אנוש י"א הרמן דב
המאבק על ההגמוניה בעולם האיסלאם בין השיעה לסונה תשע"ט מורשה מורשה כד קורן דוד
ניהול שינויים בארגון תשע"ט משאבי אנוש י' דודי שלום
תולדות המחשבה המדינית תשע"ט מורשה מורשה כד שר דקלה
תולדות המחשבה המדינית תשע"ט ניצבים ט"ז שר דקלה
מבוא להערכת מסוכנות תשע"ט מורשה מורשה כג כרמי קציר טל
חולי, סטייה ועבריינות תשע"ט ניצבים י"ז כרמי קציר טל
תיאוריות בקרימינולוגיה תשע"ט ניצבים י"ז סקה יעל
ניהול קשרי עובדים תשע"ט משאבי אנוש י' סלצקי מיכל
תרפיה באמצעות אמנויות בהתנהגות עבריינית תשע"ט ניצבים ט"ז בן סימון משה
הדרכה ביבליוגרפית תשע"ט משאבי אנוש י"א גולדשטיין ניב
תולדות המחשבה המדינית תשע"ט משאבי אנוש י' גולדשטיין ניב
מבוא לממשל ופוליטיקה תשע"ט משאבי אנוש י"א בינס עדי
מבוא לממשל ופוליטיקה תשע"ט ניצבים י"ז בינס עדי
מבוא לפסיכולוגיה תשע"ט ניצבים י"ז אשד ענת
פסיכופתולוגיה תשע"ט ניצבים ט"ז אשד ענת
מבוא ליחסים בינלאומיים תשע"ט משאבי אנוש י' דביר קובי
מבוא ליחסים בינלאומיים תשע"ט מורשה מורשה כג דביר קובי
משא-ומתן ככלי לפתרון בעיות במגזר הציבורי תשע"ט מורשה מורשה כג דביר קובי
סמינר במשאבי אנוש תשע"ט משאבי אנוש י' חיראק ראובן
יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל תשע"ט ניצבים י"ז קמפינסקי רוני
מבוא למנהל ציבורי תשע"ט משאבי אנוש י"א שור שוש