מבוא לממשל ופוליטיקה

תואר: 
שנה: 

 

 

אוניברסיטת בר-אילן

מנהל המכללות

מבוא לממשל ופוליטיקה 71-100-80

מורשה י"ז

 

דר' אייל ברנדייס

קורס חובה - שנתי (2 ש"ש)  - מ.א

תשע"ב

מתרגלים:

 

שעות קבלה: יום שלישי 15:00 - 16:00

מס' חדר משרד: 323 בניין 213

דוא"ל:  ד"ר אייל ברנדייס - eyal.brandeis@biu.ac.il

            גב' חן פיקהולץ -  https://webmail.biu.ac.il/owa/redir.aspx?C=623c5739125b4c62be41ea77eecbd91b&URL=mailto%3apikholz.ran%40gmail.com

             מר אביחי ארביטמן - horkheimer123@gmail.com

שעות קבלה מתרגלים: יפורסם בהמשך

תיאור ומטרת הקורס

עולם הפוליטיקה מעצב את חיינו מדי יום ביומו, אך פוליטיקה היא יותר מאשר דיונים פרלמנטרים. בקורס ייחשפו הסטודנטים למונחים בסיסיים העומדים בבסיס עולם הפוליטיקה (עוצמה, סמכות, לגיטימיות); למערכת היחסים בין מדינת הלאום לאזרח, ולתהליכים השונים העוברים על מדינת הלאום בימינו; לסוגי המשטרים השונים, ולמבנה המשטר הדמוקרטי המודרני.

מבנה הקורס: הקורס מורכב מהרצאה שבועית ותרגיל שבועי. מטרת ההרצאה לחשוף בפני הסטודנטים את הנושאים המרכזיים בהם עוסק התחום, תוך הצגת הגישות השונות.

מטרת התרגיל - לחשוף את הסטודנטים למאמרים אקדמיים ולהרחיב את הידע שלהם בתחום מעבר לחומר ההרצאות.

הערה: השתתפות בקורס מחייבת את הסטודנטים להיות מודעים לאירועים מרכזיים בארץ ובעולם (חלק מתהליך הלימוד מתבצע באמצעות "הכנסת" המציאות לכיתה, בהתאם לאירועים השונים שמתרחשים במהלך השנה).

דרישות הקורס:

הרצאה - נוכחות חובה

תרגיל

נוכחות והשתתפות חובה (5%) - קריאת חובה של חומר הקריאה ע"פ הנחיית המתרגלים (הנושא נבדק בכל שיעור). בעיית נוכחות עלולה להוביל לגריעת הסטודנט/ית מהקורס.

בחנים/מטלת בית (25%) - במהלך השנה ייערכו 3 בחנים על החומר הנלמד בתרגילים. על הסטודנטים להשיג ציון עובר (60) לפחות בשני בחנים. לשיקול דעת המתרגלים ייתכן ואחד הבחנים יומר במטלת בית.

מבחן מסכם (70%) - המבחן ייערך בסוף סמסטר ב' והוא יכלול את חומר ההרצאות וחומר התרגילים גם יחד. במבחן נדרשים הסטודנטים לגלות בקיאות בחומר הנלמד, והוא יכול להיות מבחן פתוח או מבחן רב-ברירתי (אמריקאי). מבנה הבחינה יוצג לסטודנטים באופן סופי במהלך סמסטר ב'.

הציון הסופי יורכב מציון המבחן ומציוני המטלות, אך בכל מקרה קבלת ציון עובר בקורס מחייבת ציון עובר לפחות (60) בשני מרכיבי הציון הסופי (מבחן מסכם ותרגיל).

נושאי ההרצאה וחומר הקריאה

א.   פוליטיקה והשתתפות  פוליטית

 

1.    רוברט דאל, "האדם הפוליטי", בתוך: ש.נ. איזנשטדט, ע. גוטמן, י. עצמון ( עורכים)  מדינה וחברה- סוגיות בסוציולוגיה פוליטית, (תל אביב: עם-עובד, תשל"ו ) כרך א' עמ' 158-133.

       שמור מדעי המדינה לפי מדי.וח  (19643)   וגם תדפיס 5308  (346727)

 

ב.    עוצמה וסמכות

 

1.    מקס וובר, "הטיפוסים של סמכות ותיאום מחייב", בתוך: מדינה וחברה, כרך א'., עמ' 34-48.

       שמור מדעי המדינה לפי מדי.וח  (19643)  וגם תדפיס 5318  (347292), תדפיס 9828  

       (592246)

 

2.     סיימור מ. ליפסט, "המאבק החברתי, לגיטימיות ודמוקרטיה", בתוך: האדם המדיני, (תל 

        אביב : יחדיו , תשל"ג ) עמ'  97 - 103.

       שמור מדעי המדינה לפי ליפ.אד  (137203

3.    ויליאם קורנהאוזר , "עילית שלטת או קבוצות וטו" ,בתוך: משה ליסק (עורך), סוגיות בסוציולוגיה ( ת"א: עם עובד , 1980 ) , עמ' 143 - 159.     

        שמור סוציולוגיה לפי סוג.בס  (115518)  וגם תדפיס 5335  (348075)

 

4.    רוברט מיכלס, "חוק הברזל של האוליגרכיה", בתוך: ש.נ. איזנשטדט, ע. גוטמן, י. עצמון        (עורכים)  מדינה וחברה- סוגיות בסוציולוגיה פוליטית, (תל אביב: עם-עובד, תשל"ו ) כרך א' עמ' 174 - 188.

ג.    המדינה המודרנית, לאומיות ואתניות 

 

  • 1. המדינה המודרנית: ברוך קימרלינג, בין מדינה לחברה - סוציולוגיה של הפוליטיקה (ת"א: האוניברסיטה הפתוחה, תשנ"ה ) כרך ב' עמ' 131 - 157.

        שמור סוציולוגיה לפי קימ.בי  (279024)

2.    זיסר,ברןך. "לאומיות: חיה וקיימת". בתוך: ברוך, זיסר. על ימין ועל שמאל (ירושלים, שוקן,

       1999 ). עמ'  270 -  288.

        שמור מדעי המדינה לפי זיס. על (439762)

 

3. Thomas Hylland Eriksen. Ethnicity and Nationalism. (London: Pluto Press, 1993)       pp. 99 - 120.

       שמור מדעי המדינה לפי ERI (256990) וגם תדפיס (255777).

ד. גלובליזציה  והשפעותיה

1. תומס ל. פרידמן, ה"לקסוס" ועץ הזית - הגלובליזציה- מבט אל עולם משתנה (אור יהודה : הד ארצי, תש"ס) עמ' 24 - 29, 41 - 51, 291 - 310.

     שמור מדעי המדינה לפי פרי.לק  (463293)

 

2. פרנסיס פוקוימה " קץ ההיסטוריה ". בתוך: ברוך זיסר ( עורך) אידיאולוגיות פוליטיות מודרניות - מקראה חלק א,  עמ' 347 - 361.    

      שמור מדעי-המדינה לפי איד.פו (578634) וגם תדפיס 9873  (593904)

3. סמואל הנטינגטון, התנגשות הציביליזציות(ירושלים, שלם, התשס"ג - 2003) עמ' 3 - 33, 239 - 

    275.

ה. משטרים מדיניים

 

ו.     לגיטימיות ויציבות בחברה דמוקרטית.

 

  • 1. סיימור מ. ליפסט, "המאבק החברתי, לגיטימיות ודמוקרטיה", בתוך: האדם המדיני, (תל אביב : יחדיו , תשל"ג ) עמ' 97 - 118.

       שמור מדעי המדינה לפי ליפ.אד  (137203)

  • 2. ארנד ליפהרט "דמוקרטיה התאגדותית", בתוך: דמוקרטיה ודמוקרטיזציה, כרך א', עמ' 264 - 284.

        שמור מדעי המדינה לפי דמו.וד  (406053)  וגם תדפיס 3510  (166055)

ז. תרבות פוליטית

  • 1. Gabriel Almond, "Political Socialization and Political Culture", in Gabriel A. Almond and Brigham Powell Yr. (eds.) Comparative Politics Today: A World View, (NY: Harper & Collins , 1992) pp. 33-45.

        שמור מדעי המדינה לפי COM  (173379) וגם תדפיס 9651  (580734)

 

ח. הממשל הדמוקרטי - מוסדותיו ורשויותיו

ט. מפלגות פוליטיות וקבוצות אינטרס. 

 

1. בנימין נויברגר, המפלגות בישראל, ( תל- אביב:  האוניברסיטה הפתוחה, 1996 ) עמ' 7 - 24.

    שמור מדעי המדינה לפי אונ.ממ (יחידות 7-8)   (365269)

2. יעל ישי, קבוצות אינטרס בישראל (תל -אביב: עם עובד, 1987) עמ' 11 - 33.

    שמור סוציולוגיה לפי ישי.קב  (66696)

 

י. שיטות בחירה ומשאלי עם

 

1. אברהם בריכטה, דמוקרטיה ובחירות, (תל אביב : עם-עובד, 1977) עמ'  40-9.

    שמור מדעי המדינה לפי ברי.דמ  (132563)

 

2. אריאלי-הורוביץ, דנה. "משאלי עם: בין תיאוריה לפרקטיקה". פוליטיקה ס' 5, יוני 2000, עמ' 9 - 26.

המרצה שומר לעצמו את הזכות להוסיף או להוריד חומר קריאה על פי שיקול דעתו ובהתאם לצרכי הקורס.