מחשבה מדינית

מרצה: 
שנה: 

אוניברסיטת בר-אילן

המחלקה למדע המדינה

תולדות המחשבה המדינית 71-108-55

מרצה: ד"ר דקלה שר

 

סוג הקורס: קורס חובה

שנת לימודים: תשע"ב                סמסטר: א        היקף שעות: 2 ש"ש 

 

טלפון: 03-5317459

מייל: Dikla.sher@gmail.com

שעות קבלה: בתיאום מראש

תיאור ומטרת הקורס

המחשבה מדינית היא ההגות האנושית המתעסקת בשאלות מדיניות, שאלות שקשורות לחיינו הציבוריים. מהו טבע האדם, וכיצד הוא משפיע על דמותה של המדינה? מה יעודה של המדינה? כיצד משתלבת הדת במדינה? במהלך השנה נבחן את התשובות שסיפקו שורה של הוגים לשאלות אלו ואחרות, החל מההגות היוונית הקלאסית ועד ולמחשבה המודרנית החדשה.

נושאי ההרצאה וחומר הקריאה

 

סמסטר א'

 

שיעור 1 : הקדמה ומבוא לקורס

חובה:

זיסר, ברוך, "טבע המחשבה המדינית" בתוך: המחשבה המדינית, מספר כתבים, (עורכים) ב. זיסר וד. צור. תל אביב: שוקן, 1990, ע"מ: 7- 19.

אבינרי, שלמה. "המחשבה המדינית בתחילותיה" בתוך:  רשות הרבים. תל אביב: ספרית פועלים, 1995, ע"מ: 9 - 14.

שיעורים 2: הגות בעולם העתיק - הפוליס היוונית

 

התרבות הפוליטית בעולם היווני והפילוסופיה הפוליטית ביוון (סוקרטס)

חובה:

אפלטון. "אפולוגיה של סוקרטס" כתבי אפלטון (כרך א'). תל אביב וירושלים: שוקן, תשט"ז, ע"מ: 206 - 238. (או בתרגומו החדש של ש. בוזגלו: "נאום ההגנה של סוקרטס", בתוך: חייו ומותו של סוקרטס, ידיעות אחרונות: תל אביב, 2001, ע"מ: 57 - 105).

 

שיעורים 3-4: אפלטון

חובה:

אפלטון, "פוליטיאה" כתבי אפלטון (כרך ב'). תל אביב וירושלים: שוקן, תשט"ז, ע"מ: 213 - 220 (צדק, התהוות המדינה, משל האותיות), 223 - 231 (מעמדות במדינה, חינוך השומרים, צנזורה), 279 -286 (שומרים ואנשי מגן, שקרים מועילים), 308 - 310 (צדק מהו), 338 - 342 (מעמד הנשים), 347 - 352 (אחדות המדינה), 364  - 366 (שלטון הפילוסוף), 384 - 386 (משל האונייה), 421 - 430 (משל המערה והנמשל). להוציא הקטע האחרון (משל המערה) כל הקטעים נמצאים ב: זיסר, ברוך (עורך). המחשבה המדינית. תל אביב וירושלים: שוקן, 1990, ע"מ: 23 - 51.

 

 

שיעורים 5-6: אריסטו.

חובה:

אריסטו, פוליטיקה, בתוך: זיסר, ברוך (עורך). המחשבה המדינית. תל אביב וירושלים: שוקן, 1990, ע"מ: 62 - 75.

 

רשות:

ברדלי, אנדרו, "תפיסת המדינה של אריסטו", בתוך: תולדות המחשבה המדינית (כרך א'), מ. קרן (עורך), האונ' הפתוחה: תל אביב, 2001, ע"מ: 159 - 213.

 

שיעור 7: הגות בעידן ההלניסטי (אפיקורס, ספקנים, ציניקנים, סטואה)

סאביין, ג.ה. תולדות תורת המדינה, כרך א'. תל-אביב: יחדיו, 1965. עמ' 137 - 152.

 

 

שעור 8: רומא ומוסדותיה

 

 

שיעורים 9-10: מחשבה מדינית נוצרית בימי הביניים

 

יחסי כנסייה ומדינה

רשות:

מנשה סופיה, "על שתי החרבות- עלייתו ודעיכתו של מיתוס", בתוך, כהונה ומלוכה, (עורכים) י. גפני וג. מוצקין. ירושלים: מרכז שזר, תשמז, ע"מ: 123-140.

 

אוגוסטינוס הקדוש

חובה:

אוגוסטינוס הקדוש, עיר האלוהים, בתוך: זיסר, ברוך (עורך). המחשבה המדינית. תל-אביב וירושלים: שוקן, 1990, ע"מ 79 - 92.

 

תומס אקווינס

חובה:

אקווינס תומס, סיכום התיאולוגיה, בתוך: זיסר, ברוך (עורך). המחשבה המדינית. תל אביב וירושלים: שוקן, 1990, ע"מ 111 - 119.

 

 

רשות:

אדמס איאן, דייסון ר"ו(עורכים). חמישים הוגים פוליטיים - מאפלטון עד רולס. תל-אביב:רסלינג, 2008, ע"מ 42 - 49.

 

שיעור 11: הגות יהודית בימי הביניים

 

 

 

שיעורים 12-13: שורשי ההגות הפוליטית המודרנית - מחשבת הרנסנס

 

ניקולו מאקיאוולי

חובה:

ניקולו מאקיאוולי, מתוך הנסיך, בתוך תולדות המחשבה המדינית (כרך א'), (עורך) מ. קרן, האונ' הפתוחה: תל אביב, 2001, ע"מ: 387- 419. הרנסנס ההומני והרפורמציה

תומס מור, מרטין לותר וז'אן קלווין

רשות:

אדמס איאן, דייסון ר"ו(עורכים). חמישים הוגים פוליטיים - מאפלטון עד רולס. תל-אביב:רסלינג, 2008, ע"מ 60 - 63.

 

סמסטר ב'

 

שיעורים 14-15 הגות מדינית בראשית העת החדשה

תומאס הובס

חובה:

תומאס הובס, הלוויתן, בתוך: זיסר, ברוך (עורך). המחשבה המדינית. תל אביב וירושלים: שוקן, 1990, ע"מ: 173 - 213.

שיעורים 16-18 ראשית ההגות הליברלית

ג'ון לוק

חובה:

ג'ון לוק, על הממשל המדיני, בתוך: זיסר, ברוך (עורך). המחשבה המדינית. תל אביב וירושלים: שוקן, 1990, ע"מ: 214 - 262.

 

ג'ון סטיוארט מיל

חובה:

ג'ון סטיוארט מיל, על החירות. ירושלים: הוצאת שלם, 2006. פרק  ב' (עמ': 20-66) ו פרק ד' (עמ': 89-112).  

 

 

שיעורים 20- 19: ההגות הליברלית בעידן ההשכלה

הנאורות

רשות:

קאנט, עמנואל, "הנאורות מהי?" בתוך, הנאורות פרויקט שלא נשלם?, (עורך) ע. בשארה. תל אביב: הקיבוץ המאוחד, 1997. ע"מ: 53-45.

 

מונטסקייה

חובה:

מונטסקייה. על רוח החוקים. ירושלים: מאגנס, תשנ"ח. ע"מ: 145 - 163.

 

שיעורים 21-23: ז'אן ז'אק רוסו

חובה:

ז'אן ז'אק רוסו. על האמנה החברתית. בתוך: זיסר, ברוך (עורך). המחשבה המדינית. תל אביב וירושלים: שוקן, 1990, ע"מ: 273  - 311.

רשות:

אדמס איאן, דייסון ר"ו(עורכים). חמישים הוגים פוליטיים - מאפלטון עד רולס. תל-אביב:רסלינג, 2008, ע"מ 99 - 107.

 

שיעור 24: התנועה הרומנטית

חובה:

ברלין, ישעיה, שורשי הרומנטיקה. תל אביב: עם עובד, 2001. עמ':  40-66.

 

סיכום

 

 

 

 

דרישות הקורס

חובות הקורס כוללות ראשית, קריאה של רשימת החובה. רשימת הקריאה מתחלקת לחובה ולרשות. קריאת החובה תהיה לרוב קטעים ראשוניים מהגותם של הפילוסופים השונים. קריאת הרשות תהיה לרוב ממקורות משניים. אף כי איננה בגדר חובה, מקורות משניים אלו מהווים פרשנות נגישה לקטעים הראשוניים, ומומלץ להיעזר בהם.

מבחן (100%) - קבלת ציון עובר (60) במבחן היא תנאי למעבר הקורס.

המבחן יכלול היכרות עם החומר הנלמד, היכרות עם הטקסטים השונים, וישלב הבנה והשוואה בין ההוגים. פירוט על סוג המבחן יינתן במהלך השנה (המבחן יכול להיות רב-ברירתי, או מבחן שאלות פתוחות, או שילוב של שניהם).

 

הערה: המרצה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף / להחסיר מחומר הקריאה בהתאם לצרכי הקורס במהלך השנה.