מבוא לפסיכולוגיה

שנה: 
 

אוניברסיטת בר-אילן

 

מבוא לפסיכולוגיה

ד"ר ורד נאמן-חביב

תשע"ב

 

שעת קבלה ודרכי התקשרות

 

שעת קבלה בתאום מראש דרך המייל:  verednh@gmail.com

 

 

מבנה הקורס ומטרתו

הקורס נועד לפתח חשיבה מדעית ולהקנות מיומנויות לימוד ומחקר תוך הקניית מושגי יסוד וחשיפה לתכנים נבחרים מתחומים שונים בפסיכולוגיה. הקורס הוא שנתי, וניתן במשך שעתיים בשבוע.

 

דרישות הקורס

בקיאות בחומר הנלמד בכיתה ובביבליוגרפיה ועמידה בשתי בחינות סמסטריאליות על חומר זה.

 

ספר הקורס

 

Smith, E.E., Bem, D.J., Nolen-Hoeksema, S., Fredrickson, B.L., & Loftus, G.R., (2003).  Atkinson & Hilgard's Introduction to Psychology (14th edition).  Belmont, CA:  Wadsworth/Thompson Learning.

במהלך הקורס יינתנו הפניות למקורות קריאה נוספים.

הנושאים העקריים:

                                                                          

נושא                        פרק                                                         נושא                                        פרק

 

מבוא                          1                                                           הנעה                                         10

פ' פיסיולוגית              2                                                           ריגוש                                        11

חושים (עמ 106-116)  4                                                            פ' התפתחותית                          3

תפיסה                        5                                                           משכל                                        12

תודעה                         6                                                           אישיות                                     13

למידה                         7                                                           פסיכופתולוגיה, סטרס          14, 15

זכירה                          8                                                           פסיכותרפיה                            16             

                                                                                                 פ' חברתית                            17, 18

ציונים

  • הציון הסופי מורכב משני הציונים הסמסטריאליים; כל אחד 50%.
  • הציון מבוסס על בחינות הגמר הסמסטריאליות, שהן במתכונת של בחירה מרובה ("מבחן אמריקני").
  • ציון עובר לקורס- 60. חובה לעבור כל בחינה בנפרד בציון 60.
  • בחינת הגמר כוללת שאלות מן החומר שנלמד בהרצאה, ומקריאת החומר הביבליוגרפי.