מבוא לממשל ופוליטיקה

מרצה: 
שנה: 
 

אוניברסיטת בר-אילן

מנהל המכללות

מבוא לממשל ופוליטיקה 71-100-80

ד"ר עדי בינס

קורס חובה - שנתי (2 ש"ש)  - ב.א- תשע"א

מתרגלים: אביחי ארביטמן, חן פיקהולץ.

פרטי התקשרות:

ד"ר עדי בינס -  adibinhas@gmail.com שעות קבלה: יום ד' 15:00-16:00 בתיאום מראש

תיאור ומטרת הקורס

עולם הפוליטיקה מעצב את חיינו מדי יום ביומו, אך פוליטיקה היא יותר מאשר דיונים פרלמנטרים. בקורס ייחשפו הסטודנטים למונחים בסיסיים העומדים בבסיס עולם הפוליטיקה (עוצמה, סמכות, לגיטימיות); למערכת היחסים בין מדינת הלאום לאזרח, ולתהליכים השונים העוברים על מדינת הלאום בימינו; לסוגי המשטרים השונים, ולמבנה המשטר הדמוקרטי המודרני.

מבנה הקורס: הקורס מורכב מהרצאה שבועית ותרגיל כפול פעם בשבועיים.

מטרת ההרצאה לחשוף בפני הסטודנטים את הנושאים המרכזיים בהם עוסק התחום, תוך הצגת הגישות השונות.

מטרת התרגיל - לחשוף את הסטודנטים למאמרים אקדמיים ולהרחיב את הידע שלהם בתחום מעבר לחומר ההרצאות ולתרגל כתיבת עבודה אקדמית.

הערה: השתתפות בקורס מחייבת את הסטודנטים להיות מודעים לאירועים מרכזיים בארץ ובעולם (חלק מתהליך הלימוד מתבצע באמצעות "הכנסת" המציאות לכיתה, בהתאם לאירועים השונים שמתרחשים במהלך השנה).

דרישות הקורס:

הרצאה - נוכחות חובה

תרגיל - נוכחות והשתתפות חובה (10%) - קריאת חובה של חומר הקריאה ע"פ הנחיית המתרגלים (הנושא נבדק בכל שיעור). בעיית נוכחות עלולה להוביל לגריעת הסטודנט/ית מהקורס.

בחנים (10%) - במהלך השנה ייערכו בין 3 - 4 בחנים על החומר הנלמד בתרגילים. מועדי הבחנים מפורסמים באתר מנהל המכללות ובאחריותכם להתעדכן לגבי תכניהם ומועדיהם.

עבודה (30%) - במהלך השנה יידרשו הסטודנטים להגיש עבודה בהיקף של עד 15 עמודים. הנחיות מדויקות יינתנו במהלך הקורס בעת חלוקת המטלה.

מבחן מסכם (50%) - המבחן ייערך בסוף סמסטר ב' והוא יכלול את חומר ההרצאות וחומר התרגילים גם יחד. במבחן נדרשים הסטודנטים לגלות בקיאות בחומר הנלמד, והוא יכול להיות מבחן פתוח או מבחן רב-ברירתי (אמריקאי). מבנה הבחינה יוצג לסטודנטים באופן סופי במהלך סמסטר ב'.

הציון הסופי יורכב מציון המבחן ומציוני המטלות, אך בכל מקרה קבלת ציון עובר בקורס מחייבת ציון עובר לפחות (60) בשני מרכיבי הציון הסופי (מבחן מסכם ותרגיל).

נושאי ההרצאה וחומר הקריאה

א.   פוליטיקה והשתתפות  פוליטית

1.    רוברט דאל, "האדם הפוליטי", בתוך: ש.נ. איזנשטדט, ע. גוטמן, י. עצמון ( עורכים)  מדינה וחברה- סוגיות בסוציולוגיה פוליטית, (תל אביב: עם-עובד, תשל"ו ) כרך א' עמ' 158-133.

       שמור מדעי המדינה לפי מדי.וח  (19643)   וגם תדפיס 5308  (346727)

ב.    עוצמה וסמכות

1.    מקס וובר, "הטיפוסים של סמכות ותיאום מחייב", בתוך: מדינה וחברה, כרך א'., עמ' 34-48.

       שמור מדעי המדינה לפי מדי.וח  (19643)  וגם תדפיס 5318  (347292), תדפיס 9828  

       (592246)

 

2.     סיימור מ. ליפסט, "המאבק החברתי, לגיטימיות ודמוקרטיה", בתוך: האדם המדיני, (תל 

        אביב : יחדיו , תשל"ג ) עמ'  97 - 103.

       שמור מדעי המדינה לפי ליפ.אד  (137203

3.    ויליאם קורנהאוזר , "עילית שלטת או קבוצות וטו" ,בתוך: משה ליסק (עורך), סוגיות בסוציולוגיה ( ת"א: עם עובד , 1980 ) , עמ' 143 - 159.     

        שמור סוציולוגיה לפי סוג.בס  (115518)  וגם תדפיס 5335  (348075)

 

4.    רוברט מיכלס, "חוק הברזל של האוליגרכיה", בתוך: ש.נ. איזנשטדט, ע. גוטמן, י. עצמון        (עורכים)  מדינה וחברה- סוגיות בסוציולוגיה פוליטית, (תל אביב: עם-עובד, תשל"ו ) כרך א' עמ' 174 - 188.

ג.    המדינה המודרנית, לאומיות ואתניות 

  • 1. המדינה המודרנית: ברוך קימרלינג, בין מדינה לחברה - סוציולוגיה של הפוליטיקה (ת"א: האוניברסיטה הפתוחה, תשנ"ה ) כרך ב' עמ' 131 - 157.

        שמור סוציולוגיה לפי קימ.בי  (279024)

 

2.    זיסר,ברוך. "לאומיות: חיה וקיימת". בתוך: ברוך, זיסר. על ימין ועל שמאל (ירושלים, שוקן,

       1999 ). עמ'  270 -  288.

        שמור מדעי המדינה לפי זיס. על (439762)

ד. גלובליזציה  והשפעותיה

1. תומס ל. פרידמן, ה"לקסוס" ועץ הזית - הגלובליזציה- מבט אל עולם משתנה (אור יהודה : הד ארצי, תש"ס) עמ' 24 - 29, 41 - 51, 291 - 310.

     שמור מדעי המדינה לפי פרי.לק  (463293)

 

2. תומאס ל. פרידמן (2006), העולם הוא שטוח, העולם הגלובאלי - החיים במציאות חדשה (הוצאת אריה ניר, 2006), עמ' 11-49, 403-429

 

3. פרנסיס פוקוימה " קץ ההיסטוריה ". בתוך: ברוך זיסר ( עורך) אידיאולוגיות פוליטיות מודרניות - מקראה חלק א,  עמ' 347 - 361.    

      שמור מדעי-המדינה לפי איד.פו (578634) וגם תדפיס 9873  (593904)

4. סמואל הנטינגטון, "התנגשות הציביליזציות"  בתוך: ברוך זיסר ( עורך) אידיאולוגיות 

      פוליטיות מודרניות - מקראה חלק א' עמ' 317 - 346.  

     שמור מדעי-המדינה לפי איד.פו (578634) וגם תדפיס 4415  (255841)

ה. משטרים מדיניים

ו.     לגיטימיות ויציבות בחברה דמוקרטית.

  • 1. סיימור מ. ליפסט, "המאבק החברתי, לגיטימיות ודמוקרטיה", בתוך: האדם המדיני, (תל אביב : יחדיו , תשל"ג ) עמ' 97 - 118.

       שמור מדעי המדינה לפי ליפ.אד  (137203)

  • 2. ארנד ליפהרט "דמוקרטיה התאגדותית", בתוך: דמוקרטיה ודמוקרטיזציה, כרך א', עמ' 264 - 284.

        שמור מדעי המדינה לפי דמו.וד  (406053)  וגם תדפיס 3510  (166055)

ז. תרבות פוליטית ואידיאולוגיות פוליטיות
  • 1. Gabriel Almond, "Political Socialization and Political Culture", in Gabriel A. Almond and Brigham Powell Yr. (eds.) Comparative Politics Today: A World View, (NY: Harper & Collins , 1992) pp. 33-45.

        שמור מדעי המדינה לפי COM  (173379) וגם תדפיס 9651  (580734)

 

2. זיסר, ברוך. "אידיאולוגיה: היסטוריה של המושג". בתוך: ברוך, זיסר. על ימין ועל שמאל (ירושלים, שוקן, 1999), ע"ע 31 - 47. 

       שמור מדעי המדינה לפי זיס. על (439762)

 

 

ח. הממשל הדמוקרטי - מוסדותיו ורשויותיו

ט. מפלגות פוליטיות, קבוצות אינטרס וחברה אזרחיתית. 

 

1. בנימין נויברגר, המפלגות בישראל, ( תל- אביב:  האוניברסיטה הפתוחה, 1996 ) עמ' 7 - 24.

    שמור מדעי המדינה לפי אונ.ממ (יחידות 7-8)   (365269)

2. יעל ישי, קבוצות אינטרס בישראל (תל -אביב: עם עובד, 1987) עמ' 11 - 33.

    שמור סוציולוגיה לפי ישי.קב  (66696)

 

3.   אורי בן אליעזר,  "האם מתהווה חברה אזרחית בישראל? פוליטיקה וזהות בעמותות החדשות", בתוך ברוך קימרלינג, סוציולוגיה של הפוליטיקה,  עע' 287-334

 

י. שיטות בחירה ומשאלי עם

1. אברהם בריכטה, דמוקרטיה ובחירות, (תל אביב : עם-עובד, 1977) עמ'  40-9.

    שמור מדעי המדינה לפי ברי.דמ  (132563)

2.   חנה דיסקין ואברהם דיסקין, כיצד בוחרים (ירושלים: מכון ירושלים לחקר ישראל, 1988), ע"ע 81-19.

3. אריאלי-הורוביץ, דנה. "משאלי עם: בין תיאוריה לפרקטיקה". פוליטיקה ס' 5, יוני 2000, עמ' 9 - 26.

המרצה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף או להוריד חומר קריאה על פי שיקול דעתה ובהתאם לצרכי הקורס