שימושי מחשב

שנה: 
 

                                                                                                      תאריך עדכון: 10.6.11

מנהל המכללות- משא"ן

שימושי מחשב

מרצה: ד"ר מאיה יוהן ברק

סוג הקורס: מתוקשב

שנת לימודים:              תשע"ב        סמסטר: א                         היקף שעות:  1 ש"ש

 אתר הקורס באינטרנט:           www.hl2.biu.ac.il

א. מטרות הקורס:

הקורס נועד להקנות לסטודנטים הכרה ויכולת עבודה עצמאית בתוכנת עיבודים סטטיסטיים SPSS ובתכנת גיליון נתונים EXCEL. במסגרת הקורס הסטודנטים ילמדו להכיר את הממשקים והשימושים העיקריים של כל אחת מהתוכנות כמו גם את הפונקציות העיקריות שלהן. הלמידה תעשה תוך הדגשת היתרונות והייחודיות של כל אחת מהתוכנות.

 

ב. תוכן הקורס:

מהלך השיעורים: הקורס הינו קורס מתוקשב וההתקדמות בו נעשית באופן עצמאי על ידי הסטודנט. לכל נושא בקורס קיימים מאגרים של חומר תיאורטי ומאגרים של תרגול יישומי בתוכנות.

    תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

Excel:

 • 1. הכרת המחשב ומערכת חלונות.
 • 2. היכרות עם תוכנת Excel: יצירת גיליון ועיצובו.
 • 3. כתיבת נוסחאות ומשפטי תנאי.
 • 4. יצירת תרשימים.
 • 5. מיון וניהול נתונים.

 

SPSS:

 • 1. היכרות עם תכנת SPSS - קבצי נתונים, קבצי תחביר וקבצי תוצאות.
 • 2. בניית קובץ נתונים: הגדרת משתנים ותוויות, הקלדת נתונים. הפיכת שאלון לקובץ נתונים.
 • 3. טרנספורמציות: compute, count, recode.
 • 4. טרנספורמציות מותנות.
 • 5. פרוצדורות סטטיסטיקה תיאורית: frequencies, descriptive.
 • 6. פרוצדורות סטטיסטיקה היסקית: קורלציה, מבחני t למדגמים בלתי-תלויים, מבחני t למדגמים תלויים, ניתוח שונות חד כיווני (כולל מבחן scheffe), מבחן ² χ לטיב התאמה, מבחן ² χ לאי תלות.
 • 7. ניתוחי פלטים לכל אחת מן הפרוצדורות שתוארו לעיל.

ג. חובות הקורס:

 

     דרישות קדם: סטטיסטיקה א'+ב'

 

 חובות / דרישות / מטלות:

על הסטודנט להתקדם באופן עצמאי לאורך חומר הקריאה התרגילים והמבחנים בתיקיות הנושאים השונות.

מרכיבי הציון הסופי:

לפחות ציון 60 במבחן בסוף הקורס

 

ד. ביבליוגרפיה:

    

ספרות עזר:

 • ערכת לימוד לגיליון אלקטרוני Excel 97 לחלונות, צעד אחר צעד. הוצאת פוקס.
 • ברק נורית, SPSS לחלונות, מדריך לסטודנט 1998. הוצאת אקדמון.