ערבית למתחילים- שפה

מרצה: 
תואר: 
שנה: 
 

                                             תאריך עדכון: יוני 11

שם ומספר הקורס:  ערבית למתחילים, 19-008-56

סוג הקורס: הרצאה    מרצה: מר משה קאהן

שנת לימודים:   תשע"ב               סמסטר:      שנתי                       היקף שעות:  4 ש"ש

 אתר הקורס באינטרנט:       אין   

א. מטרות הקורס (מטרות על / מטרות ספציפיות):

מטרת הקורס להקנות לתלמידים את יסודות הקריאה והכתיבה של הלשון הערבית, מערכת הפועל

  הערבי השלם, יסודות המערכת השמית ומבנה המשפט הפשוט על חלקיו העיקריים.

  מטרות נוספות:

1) פיתוח מיומנויות ההבנה והטיפול בטקסטים בלשון הערבית המודרנית שבשימוש אמצעי התקשורת בעיקרו.

2) פיתוח מיומנויות השימוש במילונים ערביים למיניהם והבנויים בשיטות שונות

 3) הקדשת מאמץ לשיפור ההגייה בשפה הערבית אצל הסטודנטים,הן על ידי הדגמה והן על ידי קריאה ודיבור של הסטודנטים בשפה הערבית במהלך השיעורים.

4) יישום כללי הדקדוק והתחביר על הטקסטים שיילמדו במהלך שנת הלימודים.

5) הקדשת מאמץ עליון לשיפור רמת הקריאה הנכונה והרהוטה בשפה הערבית.

 6) הקניית מיומנויות תרגום מערבית לעברית ולהיפך.

 7) הקניית אוצר מילים בסיסי ושימושי רחב בלשון הערבית התקשורתית.

 8) להכין את התלמידים לקראת קריאה בעיתון ערבי ובטקסטים ערביים דומים, עיתונאיים וספרותיים.

9) פיתוח יכולת להבין משדרים בערבית תקשורתית.

10)פיתוח יכולת תרגום סימולטני מערבית לעברית.

11) היכרות כללית עם ספרי בסיס בתרבות הערבית - קוראן, חדית'ים ושירים הנחשבים לבסיסיים בתרבות הערבית.

ב. תוכן הקורס: (רציונל, נושאים)

    מהלך השיעורים: שיטות ההוראה - הוראה פרונטלית ,השתתפות מכסימלית של התלמידים   (בקריאה,בכתיבה וכד') , שימוש במצגות , הדגמת החומר הנלמד ע"י המרצה בכתיבה על לוח הכתה  כדי שהתלמידים יראו, יפנימו וישננו

    תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים: (רשימה או טבלה כדוגמת המצ"ב)

1.לימוד כתיב האותיות הערביות - 10 שיעורים.

2.לימוד התנועות - 1 שיעור.

3.ה"אלף" לצורותיה וה"שדה" - 1 שיעור.

4. "אל" הידיעה וה"וצלה" - 1 שיעור.

5. כינויי הרמז כנושא וכלוואי - 2 שיעורים.

6. בנייני הפועל הערבי (כללי) - 2 שיעורים.

7. כינויי הגוף - 1 שיעור.

8.אותיות השמש ואותיות ירח - 2 שיעורים.

9.ה"תא מרבוטה" - 1 שיעור.

10.נטיית שם העצם : כינויי הקניין - 2 שיעורים.

11.ששת השמות - 1 שיעור.

12.תנועות העזר - 1 שיעור.

13.הבניין הראשון- 6 שיעורים.

14. סימני היידוע  - 2  שיעורים.

15.היחסות -  4  שיעורים.

16. הניקוד הסופי - (יילמד כדרך אגב להקניית הטקסטים)

17. "יא אלנסבה" - 1 שיעור.

18.הריבוי השבור ומשקליו - 2 שיעורים.

19. הסמיכות- 2 שיעורים.

20. בניינים 10-2 (ללא 9 ) - 32 שיעורים (לא רצופים !).

21. מילות היחס ונטיותיהן - 4 שיעורים.

22.כינויי מושא חבורים - 2 שיעורים.

23.רשמב"א (ריבוי שאינו מציין בן אדם אחד ) - 5 שיעורים.

24.ריבוי שלם זכר (נפרד,עם כינויים  וכנסמך)  - 5 שיעורים.

25. ריבוי שלם נקבה - 3 שיעורים.

26."אן" ואחיותיה - 10 שיעורים.

27. הזוגי בשם (נפרד ונסמך) - 6  שיעורים.

28.הבינוני הפועל ושימושיו - 2 שיעורים.

29."כאן" ודומותיה - 10 שיעורים.

30.המספרים 10-1 - 3 שיעורים.

31.הפועל הסביל - 3 שיעורים.

32.חמשת השמות - 2 שיעורים.

33. השימוש במקור - 2 שיעורים.

34.ימות השבוע וחודשי השנה - 2 שיעורים.

35.מיומנות השימוש במילונים ערבים-עבריים ואחרים - 5 שיעורים.

הערות:

•1.      ברוב הנושאים המפורטים לעיל יילמד החומר לסירוגין ולא ברצף אחד כדי לאפשר לתלמידים ללמוד,להפנים , לתרגל ולהתחזק לקראת השלב הבא.

•2.      כל נושא ילווה בהדגמה כתובה של החומר על הלוח ובקריאה מתוך ספרי הלימוד.

•3.      בכל שיעור יקראו התלמידים מספר טקסטים ערביים מתוך ספר הלימוד ומתוך חומר עיתונאי  מקורי או מעובד שיספק המרצה לתלמידיו.

•4.      יושם דגש משמעותי על הקניית אוצר מילים עיתונאי ויכולת הבנה והתמודדות של סטודנטים עם טקסטים בהבנת הנשמע ובהבנת הנקרא. הקניית כללי הדקדוק תיעשה דרך  הטקסטים ובהתאמה להם.

ג. חובות הקורס:

     דרישות קדם: אין

 חובות / דרישות / מטלות:

1. יש להגיע לשיעורים עם חומר הקריאה וספרי הלימוד שייקבעו ע"י המרצה.

2.יש להגיע לשיעורים עם מטלות ושיעורי בית שהוכנו בבית ע"י התלמידים ,כולל קריאה ראשונית של  הטקסטים,תרגול החומר הדקדוקי,הכנת תרגום עברי לטקסטים.כמו כן יש להגיע לשיעורים עם המטלות שהוכנו להגשה.

3.עבודת התלמידים ותרגולם תהייה מוקד הקורס (לצד הסברי המרצה) .

4.נוכחות של 85% לפחות בשיעורים (לא יותר משתי היעדרויות בסמסטר).

5.הגשת תרגילים לבדיקה

6.כתיבת בחנים שוטפים,לפי קביעת המרצה.

7.השתתפות פעילה במהלך השיעור.

8.בקורס יתקיימו שני מבחנים ראשיים, בסוף סמסטר א' ובסוף ב'.  כל מבחן יכלול שני חלקים:

  • א. חלק 'סגור' הבנוי על אוצר מילים נתון . בחלק זה יצטרך הסטודנט לתרגם סימולטנית משפטים שיושמעו ע"י המרצה, לתרגם משפטים מערבית לעברית ומעברית לערבית. חלק זה של המבחן יהיה ללא מילון. משקלו של חלק זה במבחן - 30%.
  • ב. חלק 'פתוח' - טקסט עיתונאי שהתלמיד יצטרך לענות על שאלות הבנה. בנוסף יהיו שאלות הקשורות לחומר הדקדוקי והתחבירי. בחלק זה של המבחן יהיה מותר השימוש במילון. משקלו של חלק זה במבחן - 70%.

מרכיבי הציון הסופי:

ציון עובר - (60) בקורס.

            הציון מורכב מ- 60% לבחינת הסיום,

20% לבחנים שוטפים,

20% לנוכחות סדירה ולהשתתפות פעילה בשיעורים,הכוללת

הכנת מטלות הקורס משיעור לשיעור.

ד. ביבליוגרפיה: (חובה בהתאם לדרישות המרצה)

ספר לימוד בסיסי: אלערביה,א-ב-ג-ד.

משה קהן, הערבית של אמצעי הקשורת א-ב.

דן בקר,ערבית למתחילים,הוצאת דיונון,אוניברסיטת תל אביב

מילונים שונים

-אברהם שרוני : מילון ערבי -עברי.

-איילון שנער : מילון ערבי -עברי.

-שלמה אלון: מילון עברי ערבי וערבי עברי.