המאבק על ההגמוניה בעולם האיסלאם בין השיעה לסונה

מרצה: 
תואר: 
שנה: 
 

שם ומספר הקורס:  

המאבק על ההגמוניה בעולם האסלאם בין השיעה לסונה: "בימים ההם בזמן הזה"

סוג הקורס: הרצאה

שנת לימודים:   תשע"ב               סמסטר:     ב' + קיץ                     היקף שעות: 2 ש"ש

 אתר הקורס באינטרנט: לקורס יוקם אתר מלווה במסגרת מערך התקשוב של האוניברסיטה.

שם המרצה: ד"ר דוד קורן

 דרישות קדם: אין.

טלפון:  02-6483446          דוא"ל: davkoren@gmail.com

שעות קבלה: בתיאום עם המרצה.                   

 

 

•א.      מטרות הקורס

 

המתח הסוני-שיעי מהווה גורם מעצב דומיננטי בעולם האסלאם, החל מהמאבק על ירושת הנביא מחמד במאה ה-7 וכלה בעימות המתנהל כיום בין סעודיה הסונית לאיראן השיעית על ההגמוניה במפרץ הפרסי, בפרט, ובעולם האסלאם, ככלל.

הקורס יפרוס בפני משתתפיו סקירה היסטורית של יחסי שתי העדות, בצד ניתוח עומק של המחלוקות הדתיות-השקפתיות הקיימות ביניהן. זאת בכדי לבסס הבנה מעמיקה של הדינאמיקה הסוערת שהתפתחה ביניהן, הכוללת: מחלוקות מדיניות בצד הסכמות ושיתופי פעולה; מלחמות עקובות מדם בצד יחסי שלום ושכנות טובה; מאבקים דתיים מרים בצד מציאת נוסחאות פשרה ועוד.

דגש מרכזי בקורס יושם על ניתוח תמונת המצב הנוכחית של יחסי שתי העדות, והשפעתה על עמדתם של גורמי כוח השיעיים (כגון איראן וחזבאללה) והסוניים (סעודיה, מצרים וחמאס) כלפי ישראל.

•ב.      שיטות ההוראה של הקורס

הרצאות פרונטאליות ודיונים.  בראשית הקורס יוצב מסד מידע היסטורי ורעיוני רחב בדבר יחסי שיעה-סונה; לאחר מכן ייבחנו מספר מקרי חקר המעידים על טיב מערכת היחסים בין העדות ולבסוף יבסס כל משתתף הבנה עצמאית של הסוגיות הנידונות.

במסגרת הקורס ייעשה שימוש בקבוצות דיון; קטעי מדיה אלקטרונית וכתובה, מצגות ועוד.

•ג.       חובות הקורס ומרכיבי הציון

בחינה מסכמת: 65%

הצגת רפראט בכיתה: 20%

השתתפות פעילה: 15%

•ד.      נושאי הקורס:

•1.      הצבת המסד ההיסטורי בהתפצלות השיעה והסונה

•·                    סקירה היסטורית מקדימה- המאבק על ירושת הנביא מחמד וההתפצלות לשני זרמים מתחרים.

•·                    עיקרי התפיסה הסונית: הגות והלכה.

•·                    עיקרי התפיסה השיעית: הגות והלכה

•·                    המחלוקות התפיסתיות וההלכתיות בין השיעה לסונה, והשוני בקבצי החדית'.

•·                    יחסי הגומלין בין הסונה לשיעה - כרונולוגיה היסטורית, החל מהמאה השביעית ועד למאה העשרים ואחת.

•2.      מקרי חקר מההיסטוריה האסלאמית המוקדמת:

 

•·                   הח'ליפות העבאסית - העימות הסוני-שיעי בתקופה העבאסית, והשפעתו על ההגמוניה במוסד האסלאמי-דתי החשוב ביותר- "אל אזהר".

•·                   השושלת הצפווית.

•·                   השיעים באימפריה העות'מאנית.

•3.      תהפוכות המאה העשרים ותמונת מצב בראשית המאה העשרים ואחת:

 • איראן- הופעתה של רפובליקה אסלאמית-שיעית, והשפעתה ההדרגתית על העיצוב המחודש של מערך היחסים בין הכוחות:
 • * שלטון השאה
 • * המהפכה האסלאמית בהנהגת חומייני.
 • * רדיקליזציה דתית בכלים מודרניים- דרכו של חומייני לשלטון.
 • * תפיסת שלטון חכם הדת- "ולאית פקיה" - רציונאל ונגזרות מעשיות.
 • מלחמת איראן עראק.
 • חתרנות איראנית-שיעית במדינות המפרץ הפרסי - בחרין וסעודיה כמקרה בוחן.
 • המקרה הלבנוני ועליית חזבאללה כשלוחה איראנית-שיעית.
 • שיעיזציה של תנועת הג'האד האסלאמי הפלסטיני.
 • תימן כמוקד מתח שיעי-סוני.

•ה.      ביבליוגרפיה:

 

      רקע - ראשית הכיתות באסלאם

 

•v     אולמרט, יוסף. (1986). מיעוטים במזרח התיכון: יחסי רוב-מיעוט בחברה משתנה. תל-אביב: משרד הביטחון. (323.156 אול. מע בספריות היסטוריה ומדעי החברה).

•v     גולדציהר, יצחק-יהודה. (1951). הרצאות על האסלאם. ירושלים: מוסד ביאליק, עמ' 181-137. (297.08 גול. הר במדף הפתוח)

•v     הורי, כריס וצ'יפינדייל, פטר. (1991). אסלאם מהו? שכן קרוב שחובה להכירו. תל-אביב: אחיאסף, עמ' 78-73.( 297 הור. אס במדף הפתוח).

 • v כאהן, קלוד. (1995). האסלאם - מלידתו עד תחילת האימפריה העות'מאנית. תל-אביב: דביר, עמ' 24-19. ( 297.9 כהן.אס בספריות המדף הפתוח, היסטוריה).
 • v לבציון, נחמיה. (1967). "הכיתות באסלאם", בתוך: פרקים בתולדות הערבים והאסלאם. (עורכת: חווה לצרוס-יפה). תל-אביב: רשפים, עמ' 198-176.( 297.908 פרק. בת בספריות היסטוריה, המדף הפתוח).
 • v שפר, מירי. (2006). אסלאם: מבוא קצר. תל-אביב: אוניברסיטת תל-אביב, עמ' 91-68.

(שפר.אס בספריות המדף הפתוח, מדעי החברה, היסטוריה).

 • v Bamyeh, Mohammed. (1999). The Social Origins of Islam: Mind Economy and Discourse. Minneapolis: University of Minnesota Press.

•v     Lapidus, Ira Marvin. (1988). A History of Muslim Societies. Cambridge: Cambridge University Press. 

שיעה

 • v ארליך, חגי. מבוא להיסטוריה של המזרח התיכון בעת החדשה. תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה, חטיבה א', עמ' 223-221. 1987. (אונ.מב בספריית היסטוריה).
 • v בכור, גיא. (2008). "תכסיסי עורמה שיעים", אפיריון, 107, עמ' 9-8. (כתב עת בספריית ספרות).
 • v נקש, יצחק. (2008). בדרך אל הכוח: השיעה בעולם הערבי המודרני. אור יהודה: דביר. 297.661 נקש.בד במדעי החברה
 • v קולברג, איתן. (1982). "השיעה-סיעתו של עלי", זמנים, 8, עמ' 23-16. כתב-עת באולם 4.
 • v קרמר, מרטין. (1986). מחאה ומהפכה באסלאם השיעי. תל-אביב: הקיבוץ המאוחד. 297.8208 מחא.ומ במדעי החברה.

 

 

 

יחסי שיעה-סונה במזרח התיכון

•v    איילון, עמי. (2002). איראן ועיראק: משטרים מהפכניים במיצר. תל-אביב: מרכז משה דיין ללימודי המזרח התיכון ואפריקה. 956.744 איר.וע במדעי החברה.

 • v דהאבשה, ח'ליל. (2010). "עימות והתקרבות ביחסי הסונים והשיעים", ג'מאעה, 18, עמ' 203-193. כתב-עת בספריית היסטוריה.
 • v טייטלבאום, יהושע. (2008). "סונים ושיעים בערב הסעודית", בין סונה לשיעה: יחסי הכוחות המשתנים. (עורכת: תמר יגנס). תל-אביב: מרכז משה דיין ללימודי המזרח התיכון ואפריקה, עמ' 162-149. שמור מדעי המדינה לפי בין.סו
 • v ססר, אשר. (2008). "המהפך הסוני-שיעי של המאה העשרים ואחת", בין סונה לשיעה: יחסי הכוחות המשתנים. (עורכת: תמר יגנס). תל-אביב: מרכז משה דיין ללימודי המזרח התיכון ואפריקה, עמ' 21-9. שמור מדעי המדינה לפי בין.סו
 • v צומברוננן, קלינט. (2009). "שומרים על שלום מתוח: הכוחות המזוינים האמריקאיים והסכסוכים העדתיים בעיראק", עדכן אסטרטגי, 12 (2), עמ' 80-69.
 • v קורדסמן, אנתוני אברהם ר' וגנר. מלחמת איראן-עראק - לקחים של מללחמה מודרנית

•v    תימן בין אל-קאעאדה לטרור שיעי - יחולק על-ידי המרצה לסטודנטים.

 • v מאיר, חטינה.. שיעיזציה של תנועת הג'האד האסלאמי הפלסטיני (שקאקי) ברצועת עזה

      כתב-עת באולם 4, טקסט מלא בקטלוג הממוחשב.

 • v קם, אפרים. (2007). "הסבך העיראקי: האם יש אור בקצה המנהרה?", עדכן אסטרטגי, 10 (3), עמ' 10-4. (כתב-עת באולם 4, טקסט מלא בקטלוג הממוחשב).
 • v Brunner, Rainer. (Forthcoming). "Shiite-Sunnite Relations in Modern Times", Encyclopedia Iranica, pp. 1-13.
 • v Graham, William Albert. (1977). Divine Word and Prophetic Word in Early Islam: A Reconsideration of the Sources, With Special Reference to the divine Saying or Hadith Qudsi, The Hague:Mouton.
 • v Litvak, Meir. (2009). "More Harmful than the Jews: Anti-Shi`i Polemics in Modern Radical Sunni Discourse", in: Mohammad Ali Amir-Moezzi, Meir M. Bar-Asher and Simon Hopkins (eds). Le Shi`isme Imamite Quarante ans Apres: Hommage a Etan Kohlberg. Turnhout: Brepols, pp. 293-314.
 • v Schacht, Joseph. (1967). The origins of Muhammadan Jurisprudence. Oxford: Clarendon Press.

השיעים בלבנון

 • v אולמרט, יוסף. (1984). "השיעים בלבנון", סקירה חודשית, דצמבר 1984, עמ' 10-3.
 • v (כתב-עת באולם 4).
 • v בילי, יצחק. (1985). "השיעים בלבנון לאחר מלחמת של"ג", סקירה חודשית, ל"ב (1), עמ' 20-12. (כתב-עת באולם 4).
 • v עג'מי, פואד. (1988). האימאם הנעלם: מוסא אל-צדר והשיעה של לבנון. תל-אביב: עם-עובד.(שמור סוציולוגיה לפי עג'מ.אמ)
 • v קידר, מרדכי. (2004). "חיזבאללה: המדוכאים מרימים ראש", נקודה, 268, 19-18.

(כתב-עת באולם 4).

 • v שפירא, שמעון. (1986). האימאם מוסא אל-צדר: מחוללה של התנועה השיעית בלבנון. תל-אביב: מרכז דיין לחקר המזרח התיכון ואפריקה, מכון שילוח, אוניברסיטת תל-אביב.

(שפי.אמ בספריית מדעי החברה).

איראן כמעצמה שיעית

 • v ורד, משה. (2009). משך המלחמה ותנאי הסיום של מלחמה עתידית בין איראן לבין ישראל. רמת-גן: מרכז בגין-סאדאת למחקרים אסטרטגיים, אוניברסיטת בר-אילן.

( ורד.מש בספריית מדעי החברה).

 • v מנשרי, דוד. (1988). איראן במהפכה. תל-אביב: הקיבוץ המאוחד.

(שמור מדעי המדינה לפי מנש.אי, 955.054 מנש.אי בספריית היסטוריה).

 • v לצרוס-יפה, חווה. (1981). "השיעה בתורתו הפוליטית של חומייני", המזרח החדש, ל', עמ' 106-91.

•v     Michael, Axworthy. A History of Iran - Empire of The Mind  (עמודים מדויקים יוגדרו ויחולקו ע"י המרצה)

 • v סיוון, עמנואל. (1985). "העולם המוסלמי בצילו של חומייני", מולד, 42, עמ' 36-20.
 • v סמי, זבידה. אסלאם העם והמדינה עמ' 126-151.
 • v רם, חגי. (1998). "המופת של כרבלא: מיתוס מכונן וגיוס המונים במהפכה האסלאמית של איראן", זמנים, 62, עמ' 58-50. (כתב-עת באולם 4).