הצלבנים בשיח הישראלי, האירופי והערבי המודרני

מרצה: 
תואר: 
שנה: 
 

                                                             תאריך עדכון: 25 באפריל 2011

שם ומספר הקורס:  

הצלבנים בשיח הישראלי, האירופי והערבי המודרני

סוג הקורס: שיעור

שנת לימודים:  תשע"ב                    סמסטר: א+ב                  היקף שעות:  2 ש"ש

 אתר הקורס באינטרנט:          

•א.     מטרות הקורס (מטרות על / מטרות ספציפיות): הכרת התקופה הצלבנית, אירועים מרכזיים ודמויות בולטות והשתקפותן  בתרבויות הערבית, האירופית  והישראלית. הקורס יעסוק בתקפותן של השוואות היסטוריות ככלל, ובמקרה הספציפי של הצלבנים, אותם יש המזהים עם כלל הכוחות המערביים, עם התנועה הציונית ועוד. כמו כן, יושם דגש על הזדהות עם גיבורי עבר וניסיון לחקותם.

בחוגים מסוימים בעולם המערבי נחשבים הצלבנים למודל ראוי להערצה. לעומת זאת קיימת מהם הסתייגות בקרב גורמים אחרים שרואים בהם כובשים אכזרים וצמאי דם, מבשרי הקולוניאליזם  וכד'.

הזיקה בין הצלבנים לציונות הביאה גם לשילוב הצלבנים בשיח התרבותי והפוליטי הישראלי.

במהלך הקורס ננסה למפות, להעריך ולנתח את התופעות המנויות לעיל ואת השלכותיהן.

 

 

ב. תוכן הקורס:

    מהלך השיעורים: רוב הקורס יתבסס על ניתוח מאמרים ומקורת. ישולבו בו קטעים מסרטי טלביזיה וקולנוע ומומלץ לשלב בו שני ימי סיור.

   


תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים: (רשימה או טבלה כדוגמת המצ"ב)

מס' השיעור

נושא השיעור

קריאה נדרשת

 הערות

1

מי  היו הצלבנים?

  

2

קווים כלליים לדמותה של הממלכה הצלבנית

  

3

כשלים מבניים מרכזיים בממלכת ירושלים הצלבנית

פריט ביבל' 3

 

4

בין מסעי צלב וג'יהאד

פריט ביבל' 8

 

5

מדיניות מדינות מוסלמיות כלפי הצלבנים

פריט ביבל' 8

 

6

לאחר התבוסה: תגובות באירופה לכישלון הצלבנים

פריט ביבל' 6, עמ' 17-3

 

7

הקרנת הסרט "החותם השביעי"

  

8

לאחר הניצחון: תגובות בעולם המוסלמי לניצחונותיהם

  

9

בין צלאח אל-דין ובייברס

  

10

צלבנים בימי הביניים המאוחרים ובעת החדשה המוקדמת

פריט ביבל' 5

 

11

התעוררות העניין בצלבנים במאה הי"ט

פריט ביבל' 6, עמ' 31-18

 

12

הבריטים והצרפתים כשליטי המזרח התיכון במחצית הראשונה של המאה העשרים

  

13

הקרנת הסרט "הצלבנים" (ססיל דה מיל, 1935)

  

14

צלאח אל-דין

  

15

הקרנת הסרט "צלאח אל-דין" (שאהין, 1963)

פריט ביבל' 7, 2

 

16

מקורבן לשותף - מיהודים לצלבנים

  

17

פרה-קולוניאלים בעידן פוסט קולוניאלי הצלבנים בשיח הפוליטי-תרבותי באירופה

פריט ביבל' 1

 

18

הקרנת קטעים נבחרים מסדרת ה-BBC על הצלבנים (1995)

  

19

הצלבנים בין בוש ובן-לאדן

  

20

הקרנת הסרט "ממלכת גן עדן" (סקוט, 2005)

פריט ביבל' 9

 

21

הצלבנים וצלאח אל-דין בשיח הלאומי הפלסטיני

  

22

מנאצר לצאדם

  

23

הצלבנים בשיח התרבותי בישראל

  

24

הצלבנים וצלאח אל-דין בתרבות  הערבית המודרנית

פריט ביבל' 2

 

25

סיכום

  

ג. חובות הקורס:

 

     דרישות קדם:

 

 חובות / דרישות / מטלות: מבחן/פרו-סמינריון

 מרכיבי הציון הסופי ציון מספרי

 

 

ד. ביבליוגרפיה: (חובה/רשות)

1. א' סעיד, אוריינטליזם, תל-אביב תש"ס

2. ע' סיוון, מיתוסים פוליטיים ערביים, תל-אביב תשמ"ח

3. י' פראוור, תולדות ממלכת הצלבנים בארץ-ישראל, א, ירושלים תשל"א, עמ' 467-457

4. ב"ז קדר, "המוטיב הצלבני בשיח הפוליטי הישראלי", אלפיים 26 (2004), עמ' 40-9

5. D.K. Connolly, "At the center of the world: the labyrinth pavement of Chartres Cathedral", Art and Architecture of Late Medieval Pilgrimage in Northern Europe and the British Isles. Ed. Sarah BLICK and Rita TEKIPPE, Leiden 2005, 285-314

6. R. Ellenblum, Crusader Castles and modern histories, Cambridge 2007, 3-31

7. J.M. Ganim, "Reversing the crusades: hegemony, Orientalism, and film language in Youssef Chahine's Saladin (1963)", Race, Class, and Gender in "Medieval" Cinema. Ed. Lynn T. RAMNEY and Tison PUGH, New York 2007, 47-58

8. C. Hillenbrand, The Crusades: Islamic perspectives, New York 2000, 89-171, 589-616

9. A. Lindley, "Once, present and future kings: Kingdom of Heaven and the multitemporality of medieval film Discusses the film directed by Ridley SCOTT (2005)", Race, Class, and Gender in "Medieval" Cinema. Ed. Lynn T. RAMNEY and Tison PUGH, New York 2007, 15-29

 חומר מחייב למבחנים: החומר הנלמד בכתה, חובות הקריאה (החומר לא יכלול את כל הנ"ל), סיור/ים (אם יהיה/ו)